"Avrupa gibi dine lâkayd olmak, pek büyük bir hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir." Avrupa nasıl hem lakayd hem dinine sahip oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: Din-i İslâmı Hristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayt olmak, pek büyük bir hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki, Avrupa dinine sahiptir, belki bir cihette mutaassıptır."(1)

İki cümle arasındaki müşkülatı şu şekilde te’vil edebiliriz:

Avrupa'da avam tabaka dine karşı lakaydtır. Ama idare kadrosu ve havas tabaka dinine gayet derecede sahip ve mutaassıptır.

Avam tabakanın dine olan mesafesi, yüz yıllar boyu kilisenin zulmü ve baskısı altında çile çekmelerinden dolayıdır.

Havas tabaka ise her zaman dini tahakküm vasıtası olarak kullandıkları için, dinlerine ciddi sahip çıkıyorlar.

Hatta teslis inancından kaynaklanan esbabperestlik mefkûresi, havas tabakasının benlik duygusunu okşayıp teyid ettiği için, dine sımsıkı sarılmış ve siyaset ile dini mezc etmiştir. Buna mukabil avam tabaka ise dine lakayd kalmıştır. Fransız ihtilalinin avam tabakasının bir isyanı olması da bu yüzdendir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...