"Avrupa’da en yüksek mektep içinde Nur’un dershanesi diye ayırdıkları yerde Hristiyanlar dahi onları okuması..." Burada hangi okuldan bahsediliyor, Risaleler o zamanda tercüme edilmiş miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın bahsettiği Avrupa'daki inkişaf ve fütuhat, elbette külli anlamda bir fütuhat değil, ileride meydana gelecek fütuhatın bir mukaddemesi ve çekirdeği hükmündeki gelişmelerdir. Nasıl ki, amansız bir hastalığın ilacı laboratuvarda üretildiği vakit, "Bu hastalığın sonunun yaklaştığını hissediyoruz." denildiği gibi, Avrupa'nın bazı yerlerinde Risalelerin tutması ve okunmaya başlanması, bir çekirdek hülkmüne geçip oraların ileride İslam'la şerefleneceğinin numunesini taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. O zamandan bu zamana, Avrupa'da İslami inkişaf ve gelişmelerin çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve akademik dünyadan, ilim dünyasından ve halktan ciddi bir kitlenin Risaleler vasıtasıyla İslamla müşerref olduğunu mişahede ediyoruz.

Ayrıca buralarda Türkçe okumayı bilenler Türkçe olarak okumakla birlikte, bazı risalelerin Arapça olma ihtimali de vardır. Aşağıda Tarihçe-i Hayat'ta geçen bazı numuneleri veriyoruz:

" Risale-i Nur, Avrupa, Amerika ve Afrika’da da hüsn-ü teveccühe mazhar olmuş; başta bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere, birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır."

"Bu cümleden olmak üzere, Almanya’da, Berlin Teknik Üniversite mescidine Risale-i Nur Külliyatı konulmuş ve Şarkiyat Üniversitesi İlâhiyat Bölümünde Risale-i Nur hakkında konferans tertip edilmiştir. Almanya’daki İslâmî fütuhatta Risale-i Nur’un büyük rolü olmuştur."

"Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde Hafız Ali Efendi tarafından açılan dershanede Risale-i Nur dersleri de okutturulmakta ve yüzlerce Risale-i Nur talebesi yetişmektedir."

"Finlandiya’da İslâm Cemaati Reisi tarafından Risale-i Nur neşredilmekte ve bu sayede birçok Finli Müslüman olmaktadır."(1)

"Risale-i Nur âlem-i İslâmda olduğu gibi, Avrupa’da da hüsn-ü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur’un hüsn-ü kabule mazhariyetine nümune olarak Finlandiya’daki 'Tampereen İslâmilaisen Sevrakume İmamı Habiburrahman Şakir'in iki mektubunu derc ediyoruz."(2)

Ek bilgiler için tıklayınız:

- "İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'anı mekteblerinde ders vermek ve kabul etmek..." Mekteplerinde böyle dersler konulmuş ise, şu an Avrupa'daki dalalet ve İslam karşıtlığı neden hüküm sürüyor?

- Habiburrahman Şakir -İmam Habibur Rahman Shakir- kimdir? Risale-i Nurlar nasıl eline ulaşmıştır, bilgi verir misiniz?

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...