"Âyet, bizi şiddetle gıybetten men ettiğinden, bizi gıybet edenleri unutmalıyız, medâr-ı gıybet etmemeliyiz." Üstad ve hizmeti nasıl gıybet ediliyor? Üstad neden cevap vermiyor, gıybet etmiyor? Bir söz var, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mektubun öncesi ve sonrası dikkate alındığında “Bizi gıybet edenleri unutmalıyız, medâr-ı gıybet etmemeliyiz.” ifadesi Üstadı eleştiren ehli tarikat için kullanıyor.

Bu husus şu paragrafta açıkça izah ediliyor zaten:

"On sekiz sene müddetinde sünnet-i seniyeyi muhafaza için başına şapka koymadığından, on sekiz senedir haps-i münferit hükmünde ihtilâttan men' ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen ve hususî ibadetgâhında ezan-ı Muhammedî okuyup 'Allahu Ekber' dediğinden ve 'Lâ ilâhe illâllah' hakikatini güneş gibi gösterdiğinden, yüz arkadaşıyla taht-ı tevkife alınan ve mahkûm edilen bir adamı, yüzer emare ve karinelere istinaden inayet-i ilâhiyeden geldiğine kat'î bir kanaatle işârât-ı Kur'âniyeden bir müjdeyi hem kendine, hem musibetzede arkadaşlarına bir tesellî niyetiyle beyan ettiği için, onu gıybet ve galiz tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını kurtaran, mâsum şakirtlerini ondan tenfir edip şüpheler vermek; güya ortalıkta medâr-ı inkâr hiçbir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi, yalnız o biçarenin mevhum bir hatâsını, sekiz senede seksen müdakkiklerin nazarında saklanan ve sathî ve inâdî nazarına göre, bir içtihadî yanlışını görüyor zannıyla galiz tabirlerle zemmetmek, elbette bu asırda, bu memlekette Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın kasten işaretine medar olabilir azîm bir hadisedir."(1)

Ehli tarikatın eleştiri nedeni de şu cümlede ifade ediliyor: “İnayet-i ilâhiyeden geldiğine kat'î bir kanaatle işârât-ı Kur'âniyeden bir müjdeyi hem kendine, hem musibetzede arkadaşlarına bir tesellî niyetiyle beyan ettiği için...”

Üstadımız azami takva ve şefkat sebebi ile talebelerine bu tenkit ve gıybeti yapan kardeşler hakkında tenkit ve gıybet kapısını kapıyor. Kamil bir mümin kendi hakkından feragat edip kardeşini affedebilir, onun gıybetine gıybetle mukabele etmez. Bunun “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” kaidesi ile ne ilgisi olabilir ki?!.

Üstelik gıybet haramdır. Her kötülük edene kötülükle cevap vermek kamil insanların özelliği değildir. Kendini müdafaa edebilirsin, ama kötülüğe kötülük ile karşılık vermek kemalatla bağdaşmaz.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 118. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...