Âyetin mu’cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i Haşriye’ye dair Dokuz makamdan, Birinci Makam diye başlıyor. Bu dokuz makamdan maksat nedir? Haşiyesinde ise; birinci makamın daha yazılmamış olduğu ifade ediliyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, Zeylin İkinci Parçasının başında, “Birinci Makam” diye başlamış ve yazmayı düşündüğü bu makamla alâkalı âyet-i kerimeleri de kaydettikten sonra, haşiyede “O makam daha yazılmamış.” diye bir kayıt düşmüş.

Kastamonu Lahikası'nda, haşre dair parçaların toplanıp Onuncu Söz'ün âhirine konulması konusunda yaptığı tavsiyede,

“Birinci parça, Dokuzuncu Şua olan mukaddeme-i haşriye, Onuncu Söz'ün arkasında yazılacak. Ve bunun arkasında, o mukaddeme-i haşriyenin birinci makamının yerinde ve bedeline Otuzuncu Lem'anın İsm-i Hayy'a dair Dördüncü Remiz yazılacak.”(1)

buyurmuş. Diğer sekiz makam hakkında herhangi bir kayıt yok. Ancak, yine Kastamonu Lahikası'nda konuya açıklık getiren şöyle bir mektup var:

“O hatıra ile Dokuzuncu Şua'nın Mukaddeme-i Haşriye'den sonraki dokuz bürhan-ı haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat maatteessüf bir-iki senedir te'lif vazifesi tevakkuf etmiş. Resail-in Nur'un mesaili; ilim ile fikir ile niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi ihtiyac-ı hakikî kalmamış ki, te'life sevkolunmuyoruz.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 75. Mektup.
(2) bk. a.g.e., 131. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...