Block title
Block content

"Âyetlerinin herbir necmi, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mâbeynlerinde mevcut münasebet-i mâneviyeye rabıta olmak için,.." Kur'an'da Geçen Ayetler Neden Vezin Değildir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manzum ve vezin, kelime ve cümleyi kayıt altına alıp sınırlandırır. İşin şekil ve kalıbı ön plana çıkınca, içerik ve mana zayıflar.  Kur’an şekil ve kalıbı ifade eden, manzum ve vezin kaydını terk edip, içerik ve manaya önem vermiştir. Bu yüzden Kur’an ayetleri şiir gibi manzum ve vezin değildir.

Mutlak ve serbest olduğu için, her bir ayet bir biri ile bağlantı ve alaka içindedir. Manzum ve vezin ise, bir ayetin, başka bir ayetin hafi mana ve hükmüne atıf yapmaya, ya da alaka peyda etmeye müsaade etmez.

Manzum ve vezin, maddiyat gibidir. Hantal ve sakildir. Bir anda, bir çok işi yapamaz. Ancak bir vazife ile kayıtlıdır, mahduttur. Kur’an'ın serbest anlatım ve üslubu ise, bir ruh gibi nurani ve kayıtsızdır. Hantal ve sakil değildir.

Bir anda binlerce ayet ile iletişim kurup, atıf ve irtibat halindedir. İşte Kur’an maddiyata ve cesede  benzeyen, manzum ve vezni terk edip, ruha benzeyen serbest üslubu seçmiştir. Tarihte manzum ve vezin için manayı feda edenler, zahiriyyunluk illetine müptela olup çok komik durumlara düşmüşlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...