Ayette, "Allah kişi ile kalbi arasına girer." buyurulmaktadır. Risalelerde yer verilen bu ayeti nasıl anlamalıyız? Yani Allah, kulu ile kalbi arasına nasıl girer?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Zatı itibari ile değil, isim ve sıfatları ciheti ile her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Zat-ı Akdesi ile bizzat değil, bilvasıta tasarruf ediyor. Yani Allah’ın isim ve sıfatları onun Zatı ile kaim ve Onun Zatından kaynayıp geldiği, için dolaylı bir şekilde Allah’ın Zatı her fiil ve icraatın memba ve esasıdır denilebilir. Ama Zat-ı Akdes asla ve kata mahlukat ile mübaşeret ve temas içinde değildir ve her şeyin yanında bizzat hazır ve nazır olmaz. Allah Zatı ile her şeyin yanında bizzat hazır ve nazır demek şirk olur.

On Altıncı Söz'deki güneş örneği bu hakikati akla yaklaştırmak için verilmiştir. Güneş zatı itibarı ile bizden çok uzak olmasına rağmen, ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah Zatı itibari ile mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken, isim ve sıfatları ile bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu mana itibari ile Allah kainatta Zatı ile değil, isim ve sıfatları ile iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında ve menbaı olarak yine mübarek Zat-ı Akdesi vardır. Öyle ise şunu söyleyebiliriz; Allah Zatı ile her şeyin yanında bizzat değil, bilvasıta olan isim ve sıfatları ile vardır. Kainatı ve fezayı ihata etmesi Zatı ile değil isim ve sıfatları iledir.

Allah’ın insanın kalbine girmesi, yine Zatı ile değil, isim ve sıfatları noktasındandır. Allah ezeli ilmi ile kalbimizin en küçük arzularını bilir, basar sıfatı ile görür, sem sıfatı ile işitir, kudret sıfatı ile şekillendirir, kelam sıfatı ile konuşur, irade sıfatı ile orada hükmeder. Ancak asla ve kata Zat-ı Akdesi ile orada bulunmaz. Zira Allah zaman ve mekandan münezzeh ve mukaddestir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...