"Âyette her bir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffanın esmâsına ne derece muvafık adet göstermesine, gelecek hurufata dikkat et..." Sahabelerin isimleri ile beraber harflerdeki tevafuku izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynı âyetteki hurufat gibi Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Suffa ile söylediğimiz şart ile beraber, iki yüz altmış dört eder. Âyetten dört fazladır ki Hulefa-yı Erbaa veya Hamse-i Âl-i Abâ’dan dördüne işaret vardır. Âyette her bir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa’nın esmasına ne derece muvafık adet göstermesinde, gelecek hurufata dikkat et:"

"Hemze lafzî 9, gayr-ı melfuzu 15 muvafık geliyor. ب 4, ت 8, ث 2 muvafık. ج 8 muvafık. ح 3, خ 10, د 6, ذ 3 muvafık. ر 16 muvafık, ز 6 muvafık. Uhud ve Suffa’dan س 7 muvafık. Suffa’dan ش 2 muvafık. Suffa’dan ص 2 muvafık. Bedir’den ض 2 muvafık. Suffa’dan ط 1, ظ 3; Uhud’da Abâdile-i Seb’a, Hulefa-yı Selâse ع 10 muvafık. Suffa’dan غ 6, ف 14, ق 1 muvafık. Bedir’de ك 6, ل 34, م 24 muvafık. ن 16 muvafık. ه 16, و 15, ى 12 muvafık, لا 2, elif 18 muvafık."

"İşte şu hurufatın yarısı Ashab-ı Bedir ve Suffa ve Uhud’da muvafık gelmesiyle gösteriyor ki gayr-ı muvafık olanlar başka tabakatın adedine muvafıktır. Mesela, Ehl-i Biat-ı Rıdvan gibi tabakat-ı meşhureye."(1)

Konuyla ilgili onlarca kaynağa baktık. Farklı isimler söz konusu. Bu sebeple bakılmaması gereken kusurlarımızla birlikte, yapabildiğimiz kadarını birkaç madde halinde cevaplayabiliriz:

Sahabeden stayişkarane bahseden Fetih suresinin 29. ayetinde, açık ifadelerle onların geneline ait vasıfları zikredildiği gibi, kullanılan heca harflerinin de işaretleri vardır.

Bu harfler, ilgili sahabelerin isimlerinin baş harfi ile tevafuk etmekle, o sahabiye işaret etmektedir.

1. "Hemze lâfzî (9) gayr-ı melfuzu (15) muvafık geliyor. ب (4) ت (8) ث (3) muvafık, ج (8) muvafık, ح (3) خ (10) د (6) ذ (3) muvafık. ر (16) muvafık, ز (6) muvafık,.." Grubundaki harflerin hangi sahabe tabakasına ait olduğu bildirilmemiştir. Onun için bu konuda bir şey söylemek şimdilik mümkün değildir.

2. Uhud ve Suffa'dan س (7) muvafık. Suffadan SİN harfiyle başlayan isimler şöyledir: Saib b. Hallad, Salim b. Umeyr b. el-Evs, Salim b. Ubeyd el-eşcaî, Sefine Hz. Peygamberin (asm) mevlası, Salim Ebu Huzeyfe’nin mevlası, Said b. Malik (Ebu Said el-Hudri), Selman el-Farisi.

- Suffa'dan ش (2) muvafık: Şeddad b. Üseyd, Şukran Hz. Peygamberin (asm) mevlası.

Suffa'dan ص (2) muvafık: Safvan b. Beydâ, Suheyb b. Sinan er-Rumî.

Suffa'dan ط (1): el-Tafavi ed-Devasi (el-takısından dolayı bu isim sayılmazsa bir tane kalır): Talha b. Amr en-Nadri.

Suffa'dan ظ (3) : Bulunamadı.

Suffa'dan غ) 6 Bulunamadı.

Suffa'dan ف (14) Bulunamadı.

Suffa’dan 1) ق Bulunamadı.

3. Bedir'den ض (2) muvafık: Dahhak b. Abdi Amr el-Hazreci, Damre b. Amr el-Hazreci.

Bedir'den ك (6): Kâb b. Zeyd en-Neccarî, Kâb b. Cemmaz (Veya Hamman), Kâb b. Sa’lebe el-Ğassani, Kâb b. Amr es-Sülemı, Külfe b. Sa’lebe, Kenaz b. Husayn el-Ğanevi ( Yalnız 6 tane bulundu).

Bedir’den ل (34): Bulunamadı.

Bedir’den م (24) muvafık: Malik b. ebi Havlî, Malik b. Duhşem, Malik b. Amr, Malik b. Kudame, Malik b. Mesud, Malik b.Sabit b. Numeyle el-Muzeni, Malik b. Rabia es-Saidî, Mübeşşir b. Abdu’l-münzir, Mücezzer b. Ziyad, Mihrez b. Amir, Mihrez b. Nadle, Muhammed b. Mesleme, Müdlec b. Amr, Mersed b. ebi Mersed, Mistah b. Usase, Mesud b. Evs, Mesud b. Halde, Mesud b. Rabia, Mesud b. Sad el-Evsî, Mesud b. Sad el-Hazreci, Musab b. Umeyr, Muaz b. Cebel, Muaz b. el-Haris, Muaz b. Amr(sayı:24)

(Muaz b. Mais, Mabed b. Kays, Muattib b. Ubeyd, Muattib b. Avf, Muattib b. Kuşeyr, daha başka isimler de var.)

Bedir’den 16 ن : Nadr b. el-Haris, Numan b. Sinan, Numan b. Abdi Amr, Numan b. Asara, Numan b. Malik, Nevfel b. Abdullah (Acaba bu 16 sayısı 6 mıdır?)

Bedir’den 16) ه Hani b. Ebi Burde (Yalnız bir tane bulundu).

Bedir’den 15) و Vakid b. Abdullah, Vedia b. Amr, Vereka b. İyas, Vehb b. Sa’d (Yalnız 4 tane bulundu).

Bedir’den ى (12) muvafık: Yezid b. el-Haris, Yezid b. Rukayş, Yezid b. el-Munzir(Yalnız 3 tane bulundu).

لا (2) elif (18) muvafık (bu ikisi de bulunamadı)

Uhud'da Abadile-i Seb'a:

Abdullah b. Ömer,
Abdullah b. Abbas,
Abdullah b. Mesud,
Abdullah b. Ravaha,
Abdullah b. Selâm,
Abdullah b.Amr ibni'l-As,
Abdullah b. Ebî Evfâ

Uhud’dan Hulefa-yı Selâse: Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (Abadile ile birlikte toplam:10).

Not: Bu konuda epey farklı bilgiler vardır. Mesela; Abadile-i Seb'a, en kuvvetli bilgilere göre “Abadile-i Erbaa”dır. Ve hakeza...

(1) bk. Barla Lâhikası, 220. Mektup (Mesâil-i Müteferrika).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yusuf123321

Tşk ediyorum. Allah sizleri hayırla mükafatlandırsın.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...