Ayetü'l-Kübra bahsinde Üstad'ımız, Ayetü'l-Kübra'nın, Kur'an'ın ayete'l-kübrasından tereşşuh ettiğini söylüyor. “Kur'an'ın ayetü'l-kübrası” hangi ayettir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetü’l-Kübra Risalesi, bir ayetin değil, çok ayetlerin tefsiri konumundadır. Bu sebepten dolayı, risalenin hepsini bir ayete irca etmek yanlış olur. Her basamakta farklı konu ve deliller işlendiği için, bu delil ve konulara bakan ayetlerde farklılık arz ediyor.

Mesela;

“Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin; Şüphesiz ki O Halîmdir, cezâ vermekte acele etmez; Gafûrdur, günahları çokça bağışlar."(İsrâ, 17/44)

Bu ayet Birinci Basamak'ta işlenen konu ve delillere işaret ediyor.

"... Ve rüzgârları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda..."(Bakara, 2/164)

Bu ayet yine Birinci Basamağın İkinci Mertebesi'nde işlenen, rüzgar ve buluta bakıyor ve ona işaret ediyor.

"İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur. O, kullarını gözetip koruyan ve her türlü övgüye lâyık olandır."(Şûrâ, 42/28)

Bu ayet yine Birinci Basamağın İkinci Mertebesi'nde, yağmura bakıyor vs...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...