Ayetü'l-Kübra Risalesi'nde, vahiy ilham bahsinde, "vahiy havassa hastır" deniyor? Peygamberlere hastır, denmesi gerekmiyor mu? Buradaki "havas" ne anlamda kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, sâfidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumîdir. Melâike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi, çeşit çeşit, hem pek çok envâlarıyla, denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbâniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor."(1)

Vahiy çok açık ve zahir olarak peygamberlere has bir durum olduğu için, vahiy havas terkibindeki havas tabirinin nebi ve peygamber manasına gelmesi mukadderdir ve sarihtir. Yoksa peygamberlerin dışındaki havaslara da vahiy gelebilir manası kast edilmiyor.

Havas tabiri nispidir. Nispet edildiği şeye ve manaya göre anlam kazanır. Mesela vahye nispet edilirse peygamber olarak anlaşılırken, ilhama nispet edildiği zaman da büyük evliya ve kutuplar olarak anlaşılır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ekorkmaz
benim anladığım: havas genel manada kullanılmamıştır, hocalarımızın da dediği gibi nispi olarak kullanılmıştır. havas deyince bütün havas tabakası aklımıza gelmemeli, nispet edildiği şeye uygun olan havas tabakası yani nebi ve peygamberler gelmeli. vahiy ehline hastır mealinde de anlayabiliriz sanırım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...