Ayetü'l-Kübra'da Peygamber Efendimizin duada, cesarette, tebliğde, ubudiyette vb. hiçbir özellikte mislinin olmadığı anlatılıyor. Bu sıfatlara Asr-ı saadet'ten birkaç tablo gösterir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in her hususta benzersiz ve misilsiz olduğuna bütün hayatı ve siyeri şahittir. Bu tabloları görmek için siyer ve tarih kitaplarına bakmak yeterlidir.

Üstad Hazretlerinin şu ibareleri bu meseleyi tam izah ettiği gibi, çok güzel bir tabloyu da gözler önüne seriyor:

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Kur'ân'dan sonra en büyük mucizesi kendi zâtıdır. Yani, onda içtima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifak ediyorlar."

"Hattâ şecaat kahramanı Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: 'Harbin dehşetlendiği vakit, biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk.' Ve hâkezâ, bütün ahlâk-ı hamîdede en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye mâlikti. Şu mucize-i ekberi Allâme-i Mağrib Kadı İyaz'ın Şifâ-i Şerif'ine havale ediyoruz. Elhak, o zat, o mucize-i ahlâk-ı hamîdeyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi

Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: "Harbin dehşetlendiği vakit, biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk." Sözünün kaynağını öğrenebilir miyim?.. veya bu konuda herhangi bir bilginiz var mı?..

KAYNAKLAR: Müsned, 1:86; Müstedrek, 2:143; Kenzü’l-Ummâl, 12:347, 419.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...