Âyetü'l-kürsî'nin hakikati risalelerde beyan ediliyor mu veyahut Üstad'ın bu konu hakkında sözleri var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet el-Kürsi'nin meali şöyledir:

"Allah o İlahtır ki Kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyûmdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür."(Bakara, 2/255)

Bu ayette göze çarpan en bariz hakikat; Allah’ın Hay ve Kayyum isimleridir. Zaten ayetin diğer ibareleri; bu iki ismin izah ve açılımı gibidir.

İkinci bariz hakikat ise; Uluhiyettir. Yani Allah’ın İlahlık vasfı ön plana çıkarılıyor.

Risale-i Nur'un umumunda, Allah’ın İlahlık vasfı ve isimlerin manaları işlendiği için, Risale-i Nur umumen bu ayetin geniş ve hakikatli bir tefsiri gibidir. Ama hususiyet olarak; Hay ve Kayyum isimlerinin izah ve tefsiri Risale-i Nur'da, Lem'alar mecmuasının Otuzuncu Lem'asında geniş bir şekilde işlenmektedir. Uluhiyet hakikati ise; Şualar adlı eserin Yedinci Şua'nın İkinci Bab kısmında geniş bir şekilde izah ve tefsir ediliyor.

Bunun haricinde Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde dağınık bir şekilde bu ayetin hakikatleri tefsir ve izah ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...