Block title
Block content

"Ayık olan sana tâbi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiyeyle veya felsefenin dalâletiyle veya medeniyetin sefahetiyle sarhoş olanlar senin meşrep ve mesleğine tâbi olurlar." açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aklı başında ve olayları sağlıklı ve muhakemeli değerlendiren bir adam, küfür ve dalalet yolunda gidemez. Demek bir adam küfür ve dalalet yolunda gidiyor ise, bu adamı aldatan ve yanıltan noktalar vardır. Üstad Hazretleri burada bu noktaları sayıyor.

İnsanların bir kısmı siyaset şarabı ile akıl ve muhakemesini sarhoş ettiği için, olayları sağlıklı değerlendiremiyor ve hayatın hakikatlerinden habersiz kalıyor. Kafasını ve aklını siyaset ile uyuşturup, ölüm ve ötesinden bigane kalıyor. Hakikaten öyle insanlar var ki; siyaset sarhoşluğu ile insanlık ve kulluk vazifesini unutup, her şeyini ve hayat sermayesini bu siyaset yolunda tüketiyor ve geriye elinde koca bir hiç kalıyor, ayıktığında iş işten geçmiş oluyor. Siyasi damar ile batılı ve zulmü hoş görüyor, zalim ve firavun gibi adamları alkışlıyor. Kendi siyasi görüşünde olan şeytan gibi bir adama  rahmet okuyor, karşı siyasi görüşte olan melek gibi bir adama ise lanet okuyor.

Bazı insanlar ise; küfür ve dalaletin satın alınmayacak kadar çirkin ve muzır olduğunu, şöhret hırsından dolayı göremiyor. Hayatını şöhretin yalancı ve aldatıcı cazibesinde yerle bir ediyor. 

Öyle insanlar var ki, şöhret yolunda insanlığını ve kişiliğini kaybedip, tamamen riya ve gösteriş budalası oluyor ve en rezil hallere ve ahlaklara düşebiliyor. Şöhretin bu hali küfür ve dalaletin çirkinliğini saklayan bir perde oluyor. Şöhret yolunda dinini ve imanını satıyor, helakete yuvarlanıyor.

Başka bir kısım insanlar ise, felsefeden gelen hümanizm, yani rikkat-i cinsiye adı altında, dinin bazı emir ve yasaklarını inkar edip, küfür ve dalalet yoluna saplanıyorlar. 

Mesela; insanlara ve mahlukata yolsuz ve yersiz bir şekilde acımak ve şefkat etmek adına hümanizm düşüncesi, dinin önemli bir kısmını teşkil eden cehennem ve cihad gibi kavramları inkar ediyorlar. Bunlara küfür ve dalalet yolunu sevimli gösteren, insandaki şefkat ve acımak damarıdır. Yani insan mahiyetinde bulunan şeyleri, Allah’ın istikameti dairesinde kullanmaz ise, böyle yanlış ve ifrat hallere düşebilir demektir.

Allah, bazen böyle muhtelif yol ve sebeplerle, küfür ve dalaletin çirkin yüzünü göremeyen dallin gurubunu, musibet ve belalar ile tokatlıyor. Ve gittikleri yolun çirkin ve muzır olduğunu ihsas ettiriyor ve onları cebren ayıltıyor.

Üstad Hazretleri burada küfür ve dalalet yolunu tatlı gösteren üç tane sebebi saydı, geri kalanları akla havale ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...