Block title
Block content

"Ayine-i samed olan kalp ile ..." benzer ifadeler sık sık geçiyor. Neden Rahman, ya da başka esma değil de Samed? Anlatılmak istenen incelik nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Samed, her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan (Allah).

Kalp sonsuz ihtiyaç içindedir; onun bu sonsuz ihtiyaçlarını ise ancak ve ancak Samed olan Allah verebilir.

Aslında bütün alem Allah'a ayna mesabesindedir. Ama en parlak ayna, insan kalbidir. Kalbin bu ayna oluşu, çok yönlü ihtiyaçları sebebiyledir.

Kalbin vücuttaki işlevine dikkat ettiğimizde de en önemli azaların başında geldiğini görürüz. Dolayısıyla kalbin bu önemli fonksiyonlarındandır ki vücudumuzun yaşaması adeta ona endekslenmiş.

Bir de kalbin manevi boyutu var ki bunu da anacak Samed ismiyle daha net ve şeffaf bir şekilde anlayabiliriz.
Cenab-ı Hakk'ın diğer isimleri kalp ile dolaylı alakalı iken, SAMED ismi doğrudan alakadardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...