"Ayinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim / Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Beyitinin izahı? "Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim/ Mir'at-ı Bediüzzaman'dan Muhammed görünür daim. Mir'at-ı Said'den İnayet-i ilahiye görünür daim." demek hata mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ayinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim / Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim."(1)

Nasıl bir çiçek o güzel ve güleç yüzü ile Allah’ın isimlerine küçük bir ayna oluyor ve Onun isimlerini bize sevdiriyor ise, Hz. Peygamber (asm) de Allah’ı bize tanıtan ve sevdiren dev bir aynadır. Allah’ın bütün isim ve sıfatları en parlak ve haşmetli olarak bu ayna da tecelli etmiştir. İnsanlar bu dev aynaya baktığında Hakkı bütün haşmeti ve ayrıntısı ile görüp talim ediyor. Şiirdeki bu cümle bu ince manaya işaret ediyor.

Hz. Peygambere (asm) iman edip ona sadık bir ümmet olanlar da Hakk'a birer aynadırlar, ama kabiliyet ve makamlarına göre. Bu noktadan bakıldığında Üstad Hazretleri de bir aynadır denilebilir. Lakin ifadeler mutedil ve ölçüyü kaçırmayacak şekilde kullanılmalıdır. Çünkü bütün yanlış ve batıl düşünceler müfrit sevgi ve bağlılıklardan tevellüt etmiştir. Şeriatın mizanlarını daim rehber tutmamız gerekir. Mesela Rafiziler sevgi ve bağlılıkta ifrata giderek Hazreti Ali (ra)’ı ilahlaştırmışlardır.

“Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim,/ Mir'at-ı Bediüzzaman'dan Muahmmed (asm) görünür daim. Mir'at-ı Said'den inayet-i ilahiye görünür daim.”

Üstad Hazretleri bu asırda eserleri ile Hz. Peygambere (asm) tam bir aynadır. Bu ayana bakan yani Risale-i Nur'u tahkiki bir şekilde okuyan birisi, hem Hz. Peygamber (asm)'in nübüvvetini hem de tevhidi tasdik eder, anlamında bu cümleyi kullanmakta bir beis görülmüyor.

(1) bk. Barla Lahikası, (98. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...