"Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki her birisi hayvana nisbeten yüz derece inbisat etmiş. " İnsanla hayvanın mahiyet farklılığı "cihazat" açısından anlatılarak gayeleri nazara veriliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak insanın yaratılış gayesini şöyle bildiriyor:

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

Ayette geçen “ibadet” kelimesine Üstadımız ve birçok tefsir âlimi “marifet” manası vermişlerdir. Yani, insan bu dünyaya Allah’ı tanımak, ona iman ve ibadet etmek için gönderilmiştir.

Bilindiği gibi, Allah’ın zatının mahiyetini bilmek insan aklının çok ötelerindedir. Üstad Hazretlerinin buyurduğu gibi; “Hakikat-ı mutlaka mukayyed enzar ile ihata edilmez.” Allah’ın zatı hakkında düşünmek şirk kabul edilmiştir. Zira akıl mahluk olduğu gibi onun düşündüğü, anladığı, tasavvur ettiği her şey de mahluktur.

On Dokuzuncu Söz’de beyan edildiği gibi “Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var”: Kâinat kitabı, Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm.) ve Kur’ân-ı Azimüşşan.

Akıl bu üç kaynağı incelemek, onlardan ders almak suretiyle marifetini inkişaf ettirebilir. İşte insana verilen cihazatın hayvana nisbeten çok fazla ve ileri derecede olmasının asıl hikmeti bu üç kaynaktan istifade edebilmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...