Block title
Block content

"Aynen onun gibi, şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti, sarhoş olmadan dikkat etsen, şu Dokuz Esası anlarsın..." Buradaki sarhoşluğu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen onun gibi, şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti, sarhoş olmadan dikkat etsen, şu Dokuz Esası anlarsın."(1)

Dokuz esas; ahiret hayatının kurulma ve yaratılma gerekçelerini izah ediyor. Yani Allah’ın her bir ismi ahiret hayatının tesis ve yaratılmasını isteyip gerekli kılıyor. Ama insanların ekserisi ya imansızlıktan gelen bir akıl tutulması ile ya da gaflet ve taklidi imanın kifayetsizliğinden gelen manevi bir sarhoşluk ile bu gerekçeleri, yani ahiret hayatını gerekli kılan sebep sonuç ilişkilerini iyi okuyup anlayamıyor. Bu anlayamamaktan dolayı ahiret hayatı ya inkar olunuyor ya da tesirsiz kalıp dünya hayatında izleri ve eserleri görünmüyor.

Tahkiki iman nazarı ile bakılırsa, ahiret hayatı şu dünya menzili gibi kati ve hazır bir vaziyette bizi bekliyor. Yani Allah, şu misafirhane olan dünyanın hal ve vaziyeti içine ahiret hayatına işaret eden yüzlerce levha ve işaretler koymuştur, imansızlıktan ya da imanın zaafından hasıl olan gafletten gelen sarhoşluk olmaz ise, bu levha ve işaretler çok muhkem ve açık bir şekilde okunabilir denmek istiyor.

Gerçi İbn-i Sina gibi dahiler aklını felsefe ile sarhoş ettikleri için, ahirete işaret eden bu levha ve işaretleri görüp okuyamamışlar. Lakin vahyin o eşsiz iklimine giren, avam da olsa, bu levha ve işaretleri rahatla okuyabilirler. Risale-i Nurlar bunlardan bir tanesidir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz. Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...