"Aynen öyle de, havanın zerreleri, herbiri birer mektubât-ı Samedâniye, birer antika-i san’at-ı Rabbâniye, birer mu’cize-i kudret, birer hârika-i hikmet olan nebâtât ve eşcar, ezhar ve esmardaki harekât..." paragrafı devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın emir ve irade sıfatlarının bir Arş’ı olan havanın her bir parçasında, yani bir nefes veya bir tırnak kadar olan “Hüve” lafzını söylediğimiz miktardaki havada, bütün dünyadaki mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, hadsiz ve muhtelif konuşmaların bulunabilmesi için; ya küçücük ve hassas ölçekli, harika alıcı ve verici istasyonlarının her bir hava zerresine kurulmuş olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü her bir hava zerresinde tüm bu hadsiz işler bir anda ve beraberce yapılmaktadır. Ya da, o havanın her bir parçasının ve her bir zerresinin, bütün telefoncular, telgrafçılar ve radyo yayın frekansları kadar manevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunduğuna, onların hepsinin dillerini bildiğine, her konuşmayı anladığına ve aynı zamanda diğer zerrelere de bildirdiğine ihtimal vereceğiz! Her bir hava zerresinde hadsiz bir şuur, ilim ve iktidar bulunduğunu söyleyeceğiz! Nitekim havanın bütün cüzlerinde aynı derecede ses ve görüntü nakil kabiliyeti ve eksiksiz vazife yapma terbiyesi vardır.

İşte küfür ve dalâlet ehlinin mesleklerinde, hava zerreleri adedince imkânsızlıklar, menfilikler, mantıksızlıklar, zorluklar ve çıkmaz sokaklar vardır!

Bu ince, emsalsiz ve harika işler Allah’a verilse, havanın bütün zerreleri derhal O’nun emrini dinleyen ve emrine kâmilen itaat eden birer asker hüviyetine girecektir. Hadsiz vazifeler, Allah’ın emriyle, izniyle, kuvvetiyle, kudretiyle, O’na intisap ederek ve dayanarak, bir tek zerrenin, bir tek vazifesi kadar kolayca, muntazaman, bir anda, şimşek sür’atinde ve “Hüve” telaffuzu ve havanın dalgalanması kolaylığında yapılacaktır! Hava böylece kudret kaleminin hadsiz, harika ve muntazam yazılarına bir sayfa; zerreleri o kalemin uçları, zerrelerin vazifeleri de kader kaleminin noktaları hüviyetinde olacaktır. Çünkü bir tek emirle, bütün hadsiz hava zerreleri, bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışmaktadır.

Havanın her bir zerresinde bir birlik mührü vardır. Her bir hava zerresi bu eşsiz mühürle Allah’ın bir olduğunu herkese haykırmaktadır. Hava zerreleri böylece “Hüve”zamirinin “Allah’a” baktığını göstermektedirler. Demek, tevhid makamında “Hu” dediğimizde, ağzımızdan çıkan hava zerreleri de “Hüve!” yani “Allah” zikrini söylemektedirler.

Hülasa, hava zerresinin vesilesi ile yapılan azim işleri hava zerresine mal etmek ve ondan bilmek mümkün olmadığı için, insanın aklı ister istemez hava zerresinin arka planında asıl güç sahibi olan İlahi kudreti görür ve ona iman eder.

Bu mana, Hüve Nüktesi’nde kemaliyle ifade edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...