"Aynen öyle de kâinat ve bütün mahlûkatın icadında bütün mâniler bir cilve-i irade ve teveccüh-ü emr-i Rabbânîye karşı … o tek ağacı icad kolaylığında, kâinatı ve zemindeki enva-ı mahlûkatı icad eder, hiçbir şey ona ağır gelmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinata ihdas edilmiş sebepler; Allah’ın yaratmasına ve yaratmasındaki mutlak kolaylığa bir engel, bir zorluk, bir mani olma durumu teşkil edemezler. Sebepler olsa olsa ancak onun yaratmasına kolaylık vesilesi olabilirler. Allah için zaten -haşa- kolay ve zor diye bir şey söz konusu değildir.

Ama insan aklı sebepler içinde olduğu ve her şeyi sebepler tahtında düşündüğü için; sebep sonuç ilişkisinde Allah’ın her şeyi mutlak bir kolaylık içinde yaratmasını idrak etmede zorlanıyor. Üstad Hazretleri de bu mutlak kolaylığı izah etmek için bu açıklamayı yapıyor.

Mesela, ağacın kökü ile meyvesi arasındaki mesafede gövde, dal, budak ve yaprak gibi birçok cüz ve parçalar bulunuyor. Ağacı kumanda eden yeri kökü olarak düşünürsek, kökün bir meyveyi idare edebilmesi için aradaki cüz ve parçaları da idare etmesi gerekiyor ki; bu zahirde çok zor ve meşakkatli gibi duruyor, düşüncesine karşı Üstad Hazretleri; bu cüz ve parçalar zorluk çıkarmak şöyle dursun, kökün en uzaktaki meyveyi yönetmesinde bir kolaylık vesilesidir diyor. Tıpkı telefon tellerinin uzaktaki bir yere ulaşmaya vesile olması gibi...

Evet, telefon telleri sayesinde Hakkarideki birisi ile İstanbuldaki birisi anında ve rahatlıkla konuşabiliyor. Demek bu teller araya girerek zorluk değil kolaylık sağlıyorlar. Aynı mana ve mantık; ağacın kökü ile meyvesi arasında da geçerlidir. Kök ile meyve arasında bulunan gövde, dal, budak ve yaprak gibi cüzler ve parçalar kökün meyveye ulaşmasında engel ve zorluk değil, kolaylık ve vesile oluyorlar.

Bu örnekteki gibi sebepler, Allah’ın irade ve kudretine zorluk değil, kolaylık vesilesi oluyorlar. İnsanların ısıtılmasında güneş zorluk vesilesi değil kolaylık vesilesidir. İnsanların beslenmesinde toprak zorluk çıkaran bir sebep değil kolaylık sağlayan bir sebeptir. Tabi bu insan mantığı açısındandır, yoksa sonsuz bir kudret için kolaylık veya zorluk sözkonusu değildir Allah’ın bir şeyi yaratması ile bütün varlığı yaratması kolaylık açısından müsavidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...