"Aynen öyle de, şu kitab-ı kâinatı, kalem-i kudret-i Samedâniyenin yazması ve Zât-ı Ehadiyetin mektubu desen, vücub derecesinde bir suhulet ve lüzum derecesinde bir mâkuliyet yoluna gidersin." Buradaki "vücub derecesindeki suhuleti" nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeyi birkaç şekilde anlamak mümkün.

Birincisi; Allah’ın kudreti sonsuz olduğu için, hiçbir yaratma ona zorluk çıkaramaz demektir. Yani bu ifade Allah için zorluk olmaz ve olamaz anlamına geliyor.

İkincisi; Allah’ın kudretinde mertebe ve makam yok anlamındadır. Yani ağır hafif, uzun kısa, geniş dar, büyük küçük, gibi insana ait nispi kavramlar, Allah’ın kudretinde geçerli değildir. Evet, onun sonsuz kudreti yanında bir çiçeği yaratmak ile bir baharı yaratmak eşit ve müsavidir.

Üçüncüsü; vücup bir sıfatın vacip (kesinlik) derecesinde sabit olması anlamındadır. Diğer bir ifade ile bir sıfatın zati olması, yani aklen ve mantıken o sıfatın O Zat'ta sabit olması anlamındadır.

Her türlü yaratmada kolaylık Allah’ın kudretine zaruri ve gerekli bir vasıftır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...