Block title
Block content

"Aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle âsi, şakî, hâin adamların partisine dahil olur." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gafil olan insan, kendi vazifesini terk eder, Allah’ın vazifesiyle meşgul olur."

"Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda, bütün istirahatini kaybetmekle, asi, şakî, hain adamların partisine dâhil olur."(1)

İnsanın asıl vazifesi Allah’a iman edip kulluk etmektir, ama insan bu vazifeyi terk edip Allah’a ait işleri kendine vazife ediniyor. Ki insanın bu davranışı Allah’a olan güven ve itimadının olmadığını gösteriyor. Oysa iman Allah’a güvenmeyi gerektiriyor. İşte insanın Allah’a olan bu güvensizliği ve itimatsızlığı, büyük bir suç büyük bir ihanet büyük bir isyan anlamına geliyor.

İnsanların helal haram demeden mal ve rızık peşinde koşacağım diye kulluğu ve ibadeti terk etmesinin cezası ahirette ağır olacak. “Asi, şakî, hain adamların partisine dâhil olur.” ibaresi, bu tarz isyankar kulların cehennem ehli olmaya layık olduğunu ifade ediyor. "Parti" tabiri hizbuşşeytan anlamına geliyor.

Kur'ân, "hizb" kelimesini tekil biçimiyle yedi âyette (Maide, 5/56; Kehf, 18/12; Mü'minun, 23/53; Rum, 30/32, Fatır, 35/6; Mücadele, 58/19, 20, 22) dokuz defa; çoğul biçimiyle de dokuz âyette (Hud, 11/17; Ra'd, 13/36; Meryem, 19/37; Ahzab, 33/20, 22; Sad, 38/11, 13; Mü'min, 40/5, 30; Zuhruf, 43/65) on defa kullanır. Bu kullanımların üçünde Allah'ın hizbi, partisi anlamında "hizbullah", ikisinde şeytanın hizbi, partisi anlamında "hizbüşşeytan" biçimindeki terkiblerle özel iki toplum dile getirilir. Diğer kullanımların birisinde kelime hizbüşşeytanı belirtirken, geriye kalanlarda topluluk, kabile, parti gibi genel anlamları dile getirir.

Allah’a gerek iman açısından gerek amel açısından isyan eden insanlar Hizbüşşeytan kapsamına yani asi, şakî, hain adamların partisine dâhil olurlar.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş
Yükleniyor...