Azaların Allah namına çalıştırılmaması “emanete hıyanet” olarak nazara veriliyor. Halbuki birçok keşşaflar ve bilim adamları Allah’ı bilmedikleri halde insanlığa faydalı çalışmalar yapıyorlar. Bunlara ihanet gözüyle bakabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emanet, ancak emaneti verenin rızası istikametinde ve onun tayin ettiği yerlerde kullanılabilir.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

ayetinin kesin hükmüyle, insanın yaratılış gayesi “marifet ve ibadet” olunca, insan kendisine emanet verilen bütün organlarını ve duygularını bu sahada kullanmakla mükellef demektir.

İbadet, insanın aslî vazifesidir ve yaratılış gayesidir. İbadet kişinin ebedî saadete kavuşmasına vesiledir. Rabbine karşı bu aslî görevini yerine getiren bir kimsenin diğer insanlara faydalı işler yapması da onun için bir sadaka hükmüne geçer.

Yoldan, insanlara eziyet verecek bir taşın kaldırılmasını bile sadaka sayan dinimize göre, elbette ki bütün insanlık âlemine faydalı olan fenni buluşları yapanları da mükâfatlandıracaktır. Bu sevaba nail olmanın birinci şartı, iman ve salih amellerdir.

Allah’a iman etmeyen, O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayan bir kimseyi, insanlara yaptığı hizmetler ve fennî buluşlar cehennem azabından kurtarmaz. Çünkü cennete girmenin şartı imandır. Bu nurdan mahrum olan kişilerin o saadet yurduna girmeleri mümkün değildir. Ancak, zalim bir kâfirle, insanlara faydalı olmuş bir kâfirin cehennemdeki azap derecelerinin de aynı olmayacağı muhakkaktır.

“Her kim zerre miskal hayır işlerse onu görür. Ve her kim zerre miskal şer işlese onu görür.” (Zilzal, 99/7 ve 8)

ayetinde, Müslüman-kâfir ayırımı yapılmadan “her kim” buyurulması, çok manidardır.

Müslümanların ilâhî hikmet ve rahmetle bu kâinata konulan nimetlerden faydalanmakta tembellik göstermelerinin zararı, bu dünyada sefalet ve mahrumiyet olarak çekilir. Burada muhalefet, tekvinî şeriata muhalefet söz konusudur. Bu muhalefetin ceza yeri ise bu dünyadır. Bu konu Lemeat’ta “El-hakka ya’lu” bahsinde çok güzel izah edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...