Block title
Block content

"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,.. Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz." Söz edilen hangi hapishanedir ve bu inayetten maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,"

"Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz. Yani, Nurlar, tesellileriyle ve imânın hakikatleriyle sizi bu hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermektir..." (Sözler, On Üçüncü Söz)

a. Bu tavsiyeler hangi hapishanede cereyan etmiştir?

b. Bir de Üstadımızın ve Nur talebelerinin bu hapishaneye girmeleri mahpuslar için bir inayet olarak anlatılıyor. Bu inayetten maksat ve hikmet nedir?

Cevap:

a. Afyon hapishanesi olduğunu biliyoruz.

b. İnayetten maksat, Üstad'ın şu ifadelerinde açıkça ortaya konmuştur:

“… Hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermek..” (a.g.e.)

Mahpusların sıkıntılardan kurtulmaları, onlara büyük bir yardım olduğu gibi, hayatlarının faydasız geçmesini önleyip o hayatı değerlendirmek, ağlayan dünyalarına karşı ahiretlerini ağlamaktan kurtarmak, yani ahiret alemini ebedi azap yerine sonsuz bir saadete çevirmek, onlar için en büyük bir inayet ve yardımdır. “Sizlere karşı bu büyük görevi yapalım diye inâyet-i İlahiye ile bu hapse girdik.” deniliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...