"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,.. Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz." Söz edilen hangi hapishanedir ve bu inayetten maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,"

"Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz. Yani, Nurlar, tesellileriyle ve imânın hakikatleriyle sizi bu hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermektir..." (Sözler, On Üçüncü Söz)

Üstadımız bu tavsiyeleri Afyon hapishanesinde yatarken, oradaki mahkûmlara yapmıştır.

İnayetten maksat, Üstad'ın şu ifadelerinde açıkça ortaya konmuştur:

“… Hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermek..” (a.g.e.)

Mahpusların sıkıntılardan kurtulmaları, onlara büyük bir yardım olduğu gibi, hayatlarının faydasız geçmesini önleyip o hayatı kıymetlendirmek, ağlayan dünyalarına karşı âhiretlerini ağlamaktan kurtarmak, yani âhiret âlemini ebedî azap yerine nihayetsiz bir saadete çevirmek, onlar için en büyük bir inayet ve yardımdır. “Sizlere karşı bu büyük vazifeyi yapalım diye inâyet-i İlahiye ile bu hapse girdik.” denilmiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...