Block title
Block content

"Bâb-ı İhyâ ve İmâtedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûmun, Muhyî ve Mümîtin cilvesidir." Haşir Risalesi'nin Dokuzuncu Hakikat'ını biraz izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bâb-ı İhyâ ve İmâtedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûmun, Muhyî ve Mümîtin cilvesidir."

"Hiç mümkün müdür ki, ölmüş, kurumuş koca arzı ihyâ eden; ve o ihyâ içinde, herbiri beşer haşri gibi acip, üç yüz binden ziyade envâ-ı mahlûkatı haşir ve neşredip kudretini gösteren; ve o haşir ve neşir içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilât içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren; ve bütün semavî fermanlarıyla beşerin haşrini vaad etmekle bütün ibâdının enzârını saadet-i ebediyeye çeviren; ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i Rububiyetini gösteren; ve beşeri, şecere-i kâinatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek herşeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Hakîm, kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihyâ etmesin veya edemesin, Mahkeme-i Kübrâyı açamasın, Cennet ve Cehennemi yaratamasın? Hâşâ ve kellâ!"(1)

Burada canlılar dünyasında, özellikle kış ve bahar mevsimlerinde görünen "öldürme" ve "diriltme" fiillerinin ve Muhyî ve Mümît isimlerinin ahiret hayatının gerekliliğine işareti anlatılıyor.

Allah, kupkuru ve cansız olan dünyamızı ihya ederek Muhyi ismini bize gösteriyor. İhya ve hayat içinde milyonlarca tür mahlukatı insan gibi, kimlikleri ile beraber yeniden diriltip sonsuz kudret sıfatını gösteriyor.

Sonra o nihayetsiz karışıklık içinde her mahlukun vasıf ve ihtiyaçlarını şaşırmadan ve karıştırmadan temyiz ederek, yani ayrıştırarak sonsuz ilmini gösteriyor.

Hem sonra bütün mahlukatı birbirinin emrine ve imdadına sevk etmekle sonsuz irade sıfatını göstererek, semavi haber ve vaatlerle, öldükten sonra dirilişin olacağını bildiriyor.

Bütün bu sıfatlar ayan beyan ortada görünürken, "Acaba öldükten sonra dirilmeye bir gerekçe var mıdır?" demek ya da varsa, "Acaba Allah bunu yapabilir mi?" diye bir şüpheye düşmek akıl karı olabilir mi; denilerek, öldükten sonra dirilmenin ne kadar gerekli ve makul olduğuna işaret ediliyor.  

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...