Bahîra-yı Râhip ve Halime-i Sa’diyenin kat’î ihbarlarıyla, bir bulut sürekli Efendimizin (asm) mübarek başında olsaydı, insanlar bu olağanüstü olayı görmezler miydi? Bu konu hadiste var mıdır? Bunun inkarı insanı nasıl mesul eder?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meşhur Bahîra-i Rahibin meşhur kıssasıdır ki, nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşî ile beraber Şam tarafına, ticarete gidiyorlar. Bahîra-i Rahibin kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlarla ihtilât etmeyen münzevî Bahîra-i Rahip birden çıkageldi. Kafile içinde Muhammedü'l-Emin'i (a.s.m.) gördü. Kafileye dedi: "Şu Seyyidü'l-Âlemîndir ve peygamber olacaktır." Kureyşîler dediler: "Nereden biliyorsun?" Mübarek rahip dedi ki: Siz gelirken baktım ki, havada, üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammedü'l-Emin (a.s.m.) tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki, taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebîlere yapılır."(1)

Müşrikler bundan daha açık ve zahir olan mucizelere şahit oldukları halde imana yanaşmadılar. Mesela Ebucehil ayın ikiye bölünmesine şahit olduğu halde, sihir diyerek kendini aldatabilmiştir. Nitekim bulut hadisesine tanıklık eden sadece rahip değil, kafiledeki bir çok insandır. Lakin muhaddisler bütün ravilerin sözünü değil, temsilen ve vekaleten olayda baş aktör olan birkaç kişinin sözünü aktarmışlardır.(2) Bu gibi mucizelerin bir ravi ile gelmesi diğerlerinin şahit olmadığı anlamına gelmez.

Böyle mevsuk ve sağlam hadisleri inkar etmek küfür olmasa bile, bidat ve dalalettir. Hadislerin metin ve senedini inceleyen özel bir ilim dalı teşekkül etmiştir. Bu hadisler söylenti ve kuruntulardan ibaret değildir. Bu yüzden hadislere ilişmek, dolayısı ile hem o ilme ilişmek hem de dinin ikinci ana kaynağı olan sünnete ilişmek demektir. Allah bizi böyle sapkınlıklardan muhafaza etsin.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup

(2) Hadisin kaynağı için bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:631; Tirmizî, Menâkıb: 3 (Bab, Mâcâe fî Bed'i'n-Nübüvve); el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no: 3699; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:615; İbni Hişâm, Siretü'n-Nebî, s. 115.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Amin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...