"Bâhusus, o saray içinde, sinema perdeleri gibi, her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemâl-i intizamla, elbise değiştirir gibi değiştiriliyor..." cümlesini açıklar mısınız? Levh-i mahfuz hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat mükemmel bir saraydır. Bu saraydaki her varlık çok sanatlı yapılmıştır ve sanatkârını ispat etmektedir. Bu mükemmel, sanatlı saray, her daim tazelenir ve yeniden inşa edilir. Üstad bu manayı ifade için, "sinema perdeleri"ni misal veriyor.

Sinemanın her perdesinde ayrı bir mâna ve tazelik vardır. sürekli değişmesiyle de izleyene bir lezzet verir ve dikkatleri çeker. Aynen bunun gibi, Allah da kâinatı daima değiştirip tazelendiriyor. İnsanları tefekküre, hayrete ve şükre davet ediyor.

Kâinat bir saray, bahar mevsimindeki milyonlarca bitki ve hayvan türleri, Allah’ın isim ve sıfatlarını bize ders veren birer menzildirler. Dünyadaki tebeddülatın ve değişimin çok hikmetleri var. Bunlardan en önemlisi, Allah, isim ve sıfatlarının tecellilerini gösterip ilan etmek için, mevcudatı zaman nehrinde sürekli akıtarak değiştiriyor, tazelendiriyor, tâ ki varlık sahnesine girmeyi bekleyen mevcudata yer açılsın.

Levh-i mahfuza gelince:

Levh-i mahfuz, bir kader defteridir ve Allah’ın Hafiz isminin en büyük tecellisine mazhardır. Levh-i mahfuzda her şey istisnasız ve son hâli ile yazılıdır. Burada bir değişiklik ve bozulma söz konusu değildir.

İşte Allah’ın ilmindeki bu varlıklar daire-i mümkinata intikal edince, yani zaman ve mekân kaydına girince, vücut kazanmış oluyorlar. Zaman ve mekân ise sürekli hareket halinde olduğundan, eşya burada kalıcı olamıyor. Bir müddet kendini gösterdikten sonra zevale gidiyorlar.

Allah’ın ilim dairesindeki eşya, kudret dairesine geçmek üzere yaratılmakta ve bu alemde üslendiği vazifeleri yaptıktan sonra ölüm ve zeval ile varlık sahnesinden çekilmekte, varlığını ilim dairesinde sürdürmektedir. Biz o eşyanın varlık sahnesinde geçirdiği safhaların tümüne “zaman” diyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...