Block title
Block content

Bakara suresinde, Hz. Musa'nın risaletiyle alakalı olarak nakledilen, bir sığırın kurban edilmesi gibi bir hadise-i cüziyyenin ele alınış hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi sosyal hadiseleri bir tek sebebe dayandırmak ve bir sebeple izah etmek mümkün değildir. Sosyal olayların bir çok sebepleri ve faktörleri olabilir. Bakara suresinde zikredilen bu olay da o zamanın bir çok hususiyetine işaret eden can alacı bir enstantane gibidir. Üstad Hazretlerinin ifadesi ile "külli bir kanunun küçük ve okunaklı bir ucu" gibidir.

Her insan külli kanunları ihata ile okuyamaz, ama bir ucuna bakarak külliyete intikal edebilir. Kur’an, ekseri olarak insanların sosyal hayatına yarleşmiş, bu gibi kanunları bir temsil ve hikaye yardımı ile  avam insanlara indirgiyor.

Bakar (sığır / öküz) hadisesindeki en büyük maksat, o batıl inancın insanların kalbinden sökülüp atılmasıdır. Zaten peygamberlerin insanlara gönderiliş amacı, batıl inançları kaldırıp onun yerine sağlam inanç esaslarını tesis etmektir. İnek kesme hadisesi de bu yerleşmiş yanlış inancın bertaraf edilmesi içindir. Ziraat, nehir ve bakar sadece o batıl inancın menşeine, yani hangi sebeplerden ortaya çıktığına işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...