"Bâki bir Zâtın bâki esmâsının cilvelerine ve nakışlarına medar!" Burada, "Allah'ın isimlerine medar", deniliyor; doğrudan tecelli manası ifade edilmesi gerekmez miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan çendan fânidir; fakat bekà için halk edilmiş ve bâki bir Zâtın âyinesi olarak yaratılmış ve bâki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve bâki bir Zâtın bâki esmâsının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir."(1)

İnsanın fıtratı, bir ayna bir platform bir sergi yüzeyi şeklinde yaratılmıştır, ta ki İlahi isimler bu aynada bu platformda kendi mana ve hükümlerini icra edip göstersinler. Yani insana takılan kuvve ve kabiliyetler İlahi isimlerin tezahür ve tecelli etmesinde önemli bir kaynak, parlak bir platform konumundadırlar. İşte "medar" ifadesi bu inceliğe işaret ediyor.

Yoksa insanın fıtratı sadece nakış şeklinde tecelli etmiyor. Mesela, insandaki ene ve zıtlarla kıyas yapabilme -mesela aczi ile sonsuz kudreti anlayabilme- yeteneği, insanı diğer mevcudattan olağanüstü bir şekilde ayırmakta ve insanı kainata halife kılmaktadır.

İnsan hem cilvedir hem de cilveye medar ve aynadır. Bu yönü ile insan mükemmel bir kıvamda, ayetin ifadesi ile "ahsen-i takvim" suretinde yaratılmıştır.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...