Block title
Block content

"Bâki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar..." cümlelerini ve baki kalmayı nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer kat-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mânidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira, Sâni unutulsa, Sânie müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta başaşağı düşer. O mânidar âli san'atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir. Bâki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder, gider. İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalb eder."(1)

Bir elmanın Allah’a işaret eden yönü, maddi ve manevi, latif ve kesif olmak üzere iki şekildedir. Manevi ve latif yönü ancak iman ve hidayet gözlüğü ve dürbünü ile görülebilir.

Mesela, elmanın nimet olma ciheti Münim ve Kerim olan Allah’a bakar; bu iki isim de ancak Allah kabul edilip de hidayet ile nurlanıldığı zamana hissedilir, Allah’ı tanımayan birisi bu iki manevi ismi göremez. Demek bu gibi manevi ve latif isimler ve manalar, ancak iman ve hidayet ile görülebiliyor.

Bir de elmanın maddi şekil ve tasviri var; bu da Allah’ın Musavvir ve Munazzım isimlerine bakıyor. Lakin bu şekil ve tasvir maddi ve kesif olduğu için kafir bunu görüyor inkar edemiyor, diğer manevi cihetleri hiç göremiyordu. Ama bu şekil ve tasviri o isimlere değil sebeplere havale ediyor. Yani elmanın o harika estetik şekli şu maddenin açılımıdır, diyerek oradaki harika sanatı sebebe veriyor ve isim ve müsemmayı inkar ediyor. İşte Üstad Hazretlerinin "baki kalan ve gözle görülen kısım" dediği bu maddi ve kesif sanatlardır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...