Block title
Block content

"Baktı ki, dehşetli bir arslan, meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı, ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi..." Arslandan neden kaçılıyor, ölüm ve ecelden kaçmaya vurgu mu var temsilde?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arslan" eceldir, iki kardeşin ecelden kaçması ise hayatın ecele dek devamı anlamındadır. Hayat ve ömür denilen şey doğum ile başlayan bir nehir gibidir, akıp gider; ölüm de bu akan nehri ecel denen sonda yakalar. Sanki ölüm hayatı kovalayan bir dinamiktir.

Kaçmanın diğer bir boyutu ise, insanın fıtraten yaşamaya meyyal olması ve doğal olarak ölümden korkmasıdır.

Peygamberler bile ölümün soğuk yüzünden istinkaf etmiştir. Tabi onların ölümden istinkaf etme mülahazası, ubudiyetine set çekmesi açısındandır. Hatta Hazreti Musa (as)’ın ölüm meleğinin gözüne bir tokat atması bu yüzdendir.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor: 

"İşte bu mesleğe binaen, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Hazret-i Azrâil Aleyhisselâma tokat vurması, -hâşâ- Azrâil Aleyhisselâmın mahiyet-i asliyesine ve şekl-i hakikîsine değil ve bir tahkir değil ve adem-i kabul değil; belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1425 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...