Block title
Block content

"Bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak" nasıl olur, bir temsil ile açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir arının hayatının oluşması için bütün kâinat çarklarının işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Güneş, su ,hava, toprak, elementler, kısaca kâinattaki sistem ve düzen, uyumlu ve ölçülü bir şekilde beraber hareket etmeden arının hayatı oluşamaz. Bu yüzden arının hayatının teşekkülü için bütün kâinat ve kâinattaki sebeplerin hassas ve ölçülü bir surette çalışması ve hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi vazifesini terk etse hayat oluşmaz ve devam etmez.

Mesela, güneş olmasa hayat olmuyor, su olmasa yine olmuyor, toprak olmasa yine olmuyor, yıldız ve galaksiler sistemli ve dengeli hareket etmeseler yine hayat olmuyor. Zira bir yıldız zerre kadar yörüngesini şaşırsa, bütün kâinat fabrikasını yerle bir edecek. Demek çok uzakta hayattan alakasız gibi duran bir yıldızın da hayata bir katkısı ve müdahalesi vardır. Bu da gösteriyor ki hayat bütün kâinattan süzülüp gelen bir damla bir meyve bir neticedir.

Küçük bir arı, hayat sayesinde bütün kâinatla alakadar olup, bütün sebeplerin bir muhassalası bir fihristi ve bir neticesi oluyor. Demek arıya hayatı veren Zat kim ise bütün kâinata ve sebeplere de hükmeden Zat odur.

Arıya takılan duygu ve latifeler de arının fihrist olmasında önemli bir vesiledir. Evet, bütün duygu ve latifeler hayattan kaynayıp geldiği için, biz arının kâinata fihrist olma noktasını hayatı nazara vererek izah ettik.

Arının görebilmesi için güneş sistemi kurulmuş, arının doyabilmesi için dünya bir bahçe ve sofra yapılmış...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...