"Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım." Şarkı dinlemek büyük suç mu namaza başlamakla aynı kefeye konmuş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada namaz kılmak ile şarkı dinlemek arasında bir mukayese yapılmıyor. O şahıs namaza başlayınca şarkı dinlemeyi de terk etmiş deniliyor. Yani bu şahıs namaz gibi bir emre başlarken şarkı dinlemek gibi bir menhiyatı da terk ediyor. Namaz insanı bütün kötülük ve menhiyatlardan koruyan bir muhafız gibidir.

Bu manaya işaret eden ayet de mevcuttur. Şöyle ki:

"(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor." (Ankebut, 29/45)

Risale-i Nur'da şarkı dinleme hakkında şu fetva geçmektedir:

"Bu sırra binaendir ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbânî aşkları îras eden sesler helâldir. Yetimâne hüzünleri, nefsânî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır."(1)

İnsanı karamsarlığa, küfre ve isyana teşvik eden müzikler katiyen haramdır, tevil ve tabiri kabil değildir. İnsanı İlahi hüzne ve neşeye teşvik eden müzikler ise, katiyen helaldir. İlahi ve tasavvuf musikisi buna örnek olarak verilebilir.

Hükmü kişiye bıraktığı, tesire göre şekillenen müzikler ise ihtilaflı bir konudur. Eski fıkıh kaynaklarındaki ihtilaf bu alandadır.

Burada seslerin (müziğin), kişinin hissiyatını nasıl etkilediği önemlidir. Ulvi hisleri uyandırıyorsa, ahireti, cennet ve cehennemi hatırlatıp, bir hesaba çekilme duygusunu veriyorsa, türkü veya şarkı olması bir zarar vermez, dinlemekte bir beis yoktur.

Bir uzun hava türküsünü dinleyip faniliğini, ölümlü olduğunu hatırlayan insanlar vardır. Hatta daha da öteye gidip, türküden etkilenerek ağlayan insanlar vardır.

Ancak aynı türkü ve şarkıyı dinleyip, şehvani duyguları galeyana gelen, içki sofralarında efkarlanan insanlar da olabilir. Aynı müzik birinci kişi için caiz, ikinci şahıs için haramdır denilebilir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 6. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...