"Bana ilham geldi." dediğim zaman; bu ilham Allah´tan gelmiyor mu? Melekden vasıtasız ilham demişsiniz. Yani ilhamı melek veriyor. Bu ilhamı melekten mi yoksa Allah'tan mı bilmek gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İster insanlar olsun, ister cinler olsun, ister melekler olsun, ister ruh olsun tasarruf ve yaratma hususunun esası Risalede ifade edildiğine göre şu şekildedir:

YEDİNCİSİ: İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz-ü ihtiyariyesi, çendan zayıftır, bir emr-i itibarîdir. Fakat Cenâb-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zayıf, cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallûkuna bir şart-ı âdi yapmıştır. Yani, mânen der: 'Ey abdim, ihtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyleyse mes'uliyet sana aittir.'"

"Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp 'Nereyi istersen seni oraya götüreceğim.' desen; o çocuk yüksek bir dağı istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette 'Sen istedin.' diyerek itab edip, üstünde bir tokat vuracaksın. İşte, Cenâb-ı Hak, Ahkemü'l-Hâkimîn, nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şart-ı âdi yapıp, irade-i külliyesi ona nazar eder."(1)

İnsan iradesi, yaratmak ve icat etmek noktasından zayıf ve çaresiz olduğu için, bu küçük dairenin yaratma ve fiili işlerini Allah yapıyor, seçim ve tercih işlerini ise insan yapıyor. Yani iman etmek fiilini kalpte yaratan Allah’tır; Bu fiili seçen ise insandır. İnsan seçiyor, Allah da bu seçime uygun olarak o fiili yaratıyor. Bu sebeple fiili yaratan değil, tercih eden mesul olur.

Formüle edecek olursak, bir fiilin aslını Allah yaratıyor, vasfını ise insan kendi iradesi ile seçiyor. Öyle ise mesul yaratan değil, seçendir. Çünkü Allah bu küçük dairede tabiri caiz ise kudretini insan iradesine tabi kılmıştır. Sizden istemek, benden yaratmak şeklinde fıtri bir sözleşme var insan ile Allah arasında. Bu da zayıf ve yaratmadan yoksun olan insan iradesine bir kuvvet ve bir anlam veriyor. Şayet Allah kudretini insan iradesine bağlamasa idi, insanın seçme ve isteme hürriyeti olamayacaktı.

Yaratma noktasında ister insan olsun, ister melek olsun, ister cinler olsun, hepsinin tasarruf ve tedbiri mecazidir, hakiki tasarruf ve tedbir sadece ve sadece Allah’ın rububiyetidir. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse, aynı şekilde melekler ve sair mahlukat da fiillerinde yaratıcı değildir. Gerçek anlamda bütün fiillerin tek yaratıcısı Allah’tır.

Meleklerin ilham vermesini de bir fiil olarak düşünecek olursak, bu fiilin yaratıcısı Allah, irade edicisi de melektir. Meleklerin şerre kabiliyeti olmadığı için, onların iradeleri sadece hayırda işler. İnsanın, "Ben bugün yemek yedim." demesi nasıl normal bir durum ise, meleğin de "Ben bugün filanca şahsa hayrı ilham ettim." demesi de aynı derecede normaldir. İnsanın yemek yeme fiilinde yaratıcı Allah, yemeyi isteyen ise insandır. Meleğin ilhamında da benzer ilişki hakimdir. Yani ilham fiilini yaratan Allah’tır, ilhamı irade eden de meleklerdir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...