Barla Lahikası'nda geçen, "işaretle tahallûk" ifadesi ne anlam ifade ediyor, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şevkle taallüm, inayetle tefeyyüz, tergible tenevvür, hâhişle telezzüz, işaretle tahallûk, tedriçle tekemmül tarikinde ilerlemeye sâî bulunduğum bu muayyen müddetin bir gününe, sabıkan geçirmiş olduğum umum hayatımın bile mukabil olamayacağı kanaatindeyim."(1)

Tahalluk: Kelime olarak ahlaklanmak, iyi huy edinmek ve yüksek İslâmi ahlâkla ahlaklanmak manalarına geliyor.

"İşaretle tahalluk"tan maksat, Risale-i Nurların direkt bir ahlak kitabı olmamasına rağmen, ahlaka zemin hazırlayan mükemmel bir iman kitabı olmasına işaret ediliyor.

Evet ahlakın en önemli ve en temel dinamiği sarsılmaz ve sağlam bir imana sahip olmaktır. İman ne kadar sağlam olursa, ahlak da o nispette sağlam olur. Bu yüzden Risale-i Nurlar ahlaka doğrudan değil, işaret yolu ile katkı sağlıyor. Risale-i Nurlar vesilesi ile imanı sağlamlaşan birisinin bittabi ahlakı da güzelleşiyor ve sağlamlaşıyor demektir.

(1) bk. Barla Lâhikası, (29. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...