Barla Lâhikasındaki "İbadet perdesi altında dünyayı tahsil etmek isteyip" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu mübarek risaleler, hararetli bir adamın suyu gördüğünde, ufak bir kapta ise kazanına koymak, büyük göl ve deniz ise, içine girmek istediği gibi, şu zamanın nursuz yakıcı şiddet-i hararetine karşı ihlâs denizini göstermekle harareti kesmek, hem her nevi cevahir ve elmas içinde bulunduğunu beyan etmekle o denize dâvet ediyor. Nefsin talibi olduğunu riyâ ve hubb-u câh gibi her cihette zararlı yılanlar gibi zehirleyen, ibadet perdesi altında dünyayı tahsil etmek isteyip, kabir kapısında hatâsını bildiği ve teveccüh-ü nâsa muhabbetten, Firavun gibi gark olurken dönmek isteyip, kimseye müyesser olmadığını ve daha teferruatıyla o âlemleri bu Lem’alar öyle tenvir ediyorlar ki, eğer murad-ı İlâhî olsa, bu zamanın şöhretperest zındıkları da görselerdi, ellerindeki vücutlarına zemherir getiren buzları atıp, ihlâsla iman edip, Kur’ân’ın elmas cevahirlerini alırlardı."(1)

Burada Üstadımıza mektub yazan muhterem bir ağabeyimizin hissiyatı güzelce yazısına aksettiğine şahit olmaktayız. İçi yanan birisinin suya kavuşması neyse, şimdiki asrın muhtaç ruhlu insanlarının da Risalelere kavuşması da aynı şeydir.

Sorulan cümleye gelince; ibadetleri sadece "Dünyevi işlerim rastgitsin." düşüncesi ile yaparsak, ibadeti dünyaya alet ve aracı yapmış oluruz. Oysa ibadetlerin asıl sebebi Allah'ın emri olması, neticeleri ise ahirette elde edilmesi hasebiyle, sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır ve öyle yapılmalıdır.

Mesela, namazı sadece "Dükkanımın müşterisi artsın, satışlarım bereketlensin." düşüncesi ile kılarsak, bu namaz dünyalık kazanmak için kılınmış oluyor; yani ibadet perdesi altında, dünyayı tahsil etmek anlamına geliyor.

Orucu sadece "Bedenim sıhhat bulsun." düşüncesi ile tutarsak, bu da orucu dünyevi bir faydaya alet etmek anlamına gelir; yani ibadet perdesi altında dünyayı tahsil etmek olur.

İbadet tek şeyin aracıdır; o da Allah’ın rızasını kazanmaktır.

(1) bk. Barla Lahikası, 222. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...