Barla Lahikası'ndaki mektupda bir abinin rüyasında Nasaraları görmesi ve Nasaraların risaleleri Hz. İsa'nın sözleri olarak kabul etmesi, manasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüyanın her tarafını birebir hakikate tatbik etmek doğru olmaz. Rüyadaki hadiseler tabir ve tevil ile hakikate yansıtılır.

"Allahu a'lem bu rü'yanın bir tabiri şudur ki: Üstadımızın Kur'an-ı Hakîm'den aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslâmiyeti kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan mü'minleri hükmüne geçip Üstadımızın sözlerini İsa Aleyhisselâm'ın sözleri nev'inden hüsn-ü kabul edeceklerine işarettir."

Burada bir rüya tabir ediliyor Risale-i Nur bir çok Hıristiyanın Müslüman olmasına vesile olacak bu yeni Müslüman olan Hıristiyanlar Nasara Müslümanları veya Hristiyan mü'minleri hükmüne geçip yani bu isimle anılıp Risale-i Nurun iman hakikatlerini sanki İsa (as)’ın sözleri gibi güzelce kabul ve tasdik edecekler diye yorumlanıyor.

Rüyada Nasara güruhunun Risale-i Nurlara Hazreti İsa (as)’in sözleri nazarı ile bakmasında, şöyle bir nükte olabilir:

Risale-i Nurlar bu ahir zamanın fitne ve inkarlarına mukabele edip imanı ve Kur’an’ı hakkı ile müdafaa ettiği için ve milyonlarca ehli imana sığınak ve binlerce Hristiyanın hidayetine vesile olduğu için, bir cihetle Hazreti İsa (as)’in ahir zamandaki vazifesini ifa ediyor ve ona hakikatli bir vekil oluyor. Rüyadaki nispet bu manaya işaret ediyor denilebilir.

Risale-i Nurlardaki şu ibareler bu manaya işaret kabilindendir:

"Evet, Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa'nın en müannid filozoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikîsi olan hakikî iman nurunu arayan Hıristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur'u görseler, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın vesâyâsı nev'inden kabul edip sarılacaklardır..."(1)

Bu zamanda İslam ve iman hakikatlerini bu asrın insanlarının anlayabileceği bir seviyede izah ve ispat eden Risale-i Nurdur. Şayet Avrupa'nın en inatçı filozofları Risale-i Nuru dinleyip anlasalar inadı bırakıp imana gelirler Risale-i Nurda bu kuvvet bu ispat bu ikna vardır.

Avrupanın akl-ı selim insanları bir tevhit arayışındalar bu arayış Risale-i Nur ile kesiştiğinde düğüm çözülür. Yani Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur'u görseler tanısalar Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın manevi bir vekili olarak kabul edip sarılacaklardır. Risale-i Nur bu zamanda İsa (as)’ın da bir vekili bir manevi temsilcisi kabilindendir.

(1) bk. Barla Lâhikası, (136. Mektup: Dereli Hafız Ahmed Efendinin fıkrasıdır).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

taner_tonkur

Allah c.c. razı olsun.Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...