Barla Lahikası'ndaki, "Muhyiddin-i Arabi'nin tebşiratı hatırıma geldi..." ifadesindeki “tebşirat” nedir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin tebşiratı hatırıma geldi. Zât-ı fâzılânelerindeki gördüğüm şefkat-i pederânenin, o büyük zâtın haber verdiği şefkat-i pederâneyi hâiz bulunduğunuza iman ettim. Kadîr-i Mutlak hazretleri siz Üstadımızdan kat kat razı olsun ve bizleri de hizmetinizde ve hizmet-i Kur’ân’da daim ve sabit eylesin ve Üstadımızın kıymetli ve kudsî işaretlerine ve kıymetli dualarına mazhar eylesin. Âmin bihürmeti Seyyidi’l-Mürselîn."(1)

“O büyük zâtın haber verdiği şefkat-i pederâneyi hâiz bulunduğunuza iman ettim.” cümlesinden, o tebşiratın "ahir zamanda gelecek o zatın mesleğinin bir esasının şefkat olacağını İbn-i Arabi ta o zamandan müjdelemiş" şeklinde anlayabiliriz.

(1) bk. Barla Lahikası, (282. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Muhyiddin Arabî, Mehdinin dokuz önemli özelliğini nazara verir: O basiret sahibi, Kitap'ı iyi anlayan, mânâsını bilen, görevlendireceği kimselerin hal ve hareketlerini iyi kestiren, öfkelendiğinde merhamet ve adaletten ayrılmayan; varlıkların sınıflarını, işlerin girift yönlerini bilen, insanların ihtiyaçlarını iyi anlayan, bilhassa zamanının gâib ilimlerine vâkıf olan kimsedir.
Şârânî, Kıyamet Alâmetleri, s. 189.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...