"Başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kâinat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin; bir tek, yekta, Vâhid, Ehad, Kadîr, Mürîd, Alîm, Hakîm bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir." Kainatta kaosun hakim olduğu iddiası doğru mu?

Soru Detayı

"Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kâinat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin; bir tek, yekta, Vâhid, Ehad, Kadîr, Mürîd, Alîm, Hakîm bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta muazzam bir düzenin, kusursuz bir sistemin, mükemmel bir nizamın olduğuna en büyük şahit fen ilimleridir. Fen ilimleri kainattaki bu sistem ve nizamı inceler ve bunlardan meydana gelir. Şayet kainatta istikrarlı ve düzenli bir sistem yerine karmaşa ve kaos olsa, o zaman fen ilimlerinden söz etmemiz mümkün olmazdı.

Mesela kainatta kanunlar, prensipler, kaideler olmasa, yani her şey gelişi güzel yani kaos ile olsa, o zaman fizik ve kimya ilminden bahsetmemiz asla mümkün olmazdı.

Yine güneşin milyonlarca yıl hep aynı düzen içinde dönüp gitmesi, gezegenlerle olan düzenli mesafe ve ilişki içinde olması kaos ile değil nizam ile izah edilebilir. Güneş bir an yörüngesinden çıksa güneş sistemi alt üst olacağı gibi dünya da bununla birlikte yok olup giderdi.

Yediğimiz bir elmanın dişimize uygun bir yumuşaklıkta, midemize hitap edecek bir bileşen içinde, gözümüze hoş bir estetik ve şekilde olması, aza ve organlarımıza uygun bir besin değeri taşıması hangi kaosla izah edilebilir ki?..

Kainatın hiçbir yerinde ve hiçbir köşesinde tesadüf ve kaosa yer yoktur. Çünkü nizam ve düzen kainatın her yerini ve her köşesini istisnasız bir şekilde kuşatmıştır ve bunun en somut ispatı fen ilimleridir.

Beş bin yıl önce insan bedenindeki tıbbı sistem ne ise şimdi de aynıdır; bu da kainatta istikrarlı ve kararlı bir düzenin var olduğuna işaret eder. Şayet her şey gelişi güzel ve kaos içinde gelişiyor olsa idi, o zaman tıp ilminden bahsetmemiz mümkün olmazdı.

"Kainatta kaos var." demek ekstrem, mesnetsiz ve boş bir iddiadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...