Block title
Block content

"Basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Denizin temeli ve esası tuzlu su ve kumdur, ama içinde envaı çeşit canlılar yaşamaktadır. Yani bu canlıların temel yaşam alanları tuzlu su ve kumdan oluşmaktadır. Denizdeki bütün canlıların rızıkları da bu basit ve tuzlu ortamdan türetiliyor.

Aslında sadece deniz değil toprakta böyledir. Yani Allah, canlıların rızkını hiç umulmadık sade ve basit şeylerden gönderiyor. Toprak denizden daha basit ve daha ilkeldir.

Denizdeki tuz oranı, suyun derinliği, sıcaklık ve ışık miktarı buralarda yaşayan hayvan çeşitliliğini belirler ve denizlerde farklı ekosistemlerin oluşmasını sağlar.

Denizlerde fotosentez yapan üretici canlılar ile bu canlıları yiyerek beslenen küçük canlılar (planktonlar ve hayvansal planktonlar), onlarla beslenen küçük balıklarla birlikte besinlerini diğer canlılardan karşılayan daha büyük balıklar (yunus, balina) bulunur.

(Büyük balıklar genelde daha derin yerlerde yaşarlar). Hemen hemen bütün deniz canlıları güneş ışığının ulaştığı ilk 100 metrelik derinlikte yaşarlar. 

Plankton nedir?

Açık suda yaşarlar, kendi hareket yetenekleri azdır, sudaki akıntıyla yer değiştirirler. Genellikle tek hücrelidir. Planktonlar birçok canlının besin kaynağıdır. Bitkisel ve hayvansal olanları vardır. Bitki türünde olan planktonlar fotosentezle oksijen üretimi yapar.

(Bu bilgi "Fenbilimi" web sayfasından alınmıştır.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...