“Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet sûretinde icad etmesi” ne anlama geliyor? Bununla kimler kast ediliyor? Ayrıca insanların haşirde ihyası; ayniyle mi, misliyle mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kışın kurumuş köklerin ve dalların baharda canlanmaları aynen dirilmedir. Yaprakların, çiçeklerin ve meyvelerin yeniden yaratılmaları ise aynen değildir, geçen bahardakilerin mislidirler, ama bu misliyet öncekilerle o kadar büyük bir benzerlik gösterir ki, sanki “ayniyet derecesinde” gibidir.

Haşir Risalesinde işlenen ana tema şudur: Ayette haber verildiği gibi Allah yeryüzünü ölümünden sonra her bahar mevsiminde yeniden diriltmekte, bazı varlıkları ayniyle bazılarını ise ayniyet derecesinde bir misliyetle yeniden hayata kavuşturmaktadır. Milyonları aşan bu bitki ve hayvan türlerini yeniden yaratan ve hayatlandıran bir kudret, insan nevini de haşirde yeniden diriltecektir.

Üstad Hazretleri insanın bir ferdinin bir nev hükmünde olduğunu bildiriyor. Ölümle beden hanelerini terk eden insanlar, haşirde, “neş’e-i uhra” denilen yeni bir yaratılışla bedenlerine tekrar kavuşacaklar, ehl-i cennet bu ikinci yaratılışla “ihtiyarlama, hastalanma, yorulma ve benzeri bütün noksanlıklardan kurtulmuş olarak” ebedî saadete ereceklerdir.

Bu dirilme ayniyle olacaktır. Zira, insanda esas olan ruhtur. Ruh ise zaten ölmüş değildir. Kabirde ameline göre ya cennet lezzetlerinin yahut cehennem azabının numunelerini tatmakla meşguldur.

Dirilecek olan bedendir. Bu bedenler şeklen dünyadakilerin misli gibi görünseler de, aralarında büyük farklıklar vardır. Bu yeni bedenler ebedî aleme münasip olarak yaratılmışlardır.

Cennette ruhlar bedenlere galip olacak, bir kişi bir anda birçok yerde bulunabilecek, birbirinden farklı birçok zevkleri birlikte tadabilecek, farklı sohbetlere katılabilecektir.

Allah Resulünün tarifi üzere, “gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşer aklının idrak edemeyeceği” o cennet hayatının insanları da bu tarife uygun olarak bambaşka bir keyfiyette olacaklardır. Öyle ki bu dünyadaki bedenler, o âlemdekilere göre “gölge” gibi zayıf ve geri kalacaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...