"Başkası ondan ders alıp şerr işlese, o başka mes'eledir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kesif şeylerde, yani madde ve cismin hükmettiği şeylerde yansıma ya da temessül sadece görüntü olarak vardır; vasıflar oraya aynı ile aksetmez. Onun için, yansıyan şey ile yansımaya mahal olan şey farklıdır. Aralarındaki tek ilişki, görüntü naklidir. Mesela, maddi ve kesif olan bir taş, aynada yansısa, sadece görüntüsü oraya gider. Taşın kendisine ait vasıflar oraya geçmez.

İşte, insanın mahiyeti ve zihni de bir ayinedir. Bu aynaya, nurani şeyler de yansıyor kesif şeyler de yansıyor. Zihin aynasına nurani ve hayırlı bir şey yansıdığı vakit, kendine ait vasıfları da oraya taşıdığı için, zihne nuraniyet ve hayır getiriyor. Âdeta o zihni, hayır ve nura çeviriyor. Onun için, hayırlı ve nurani şeyler ile meşgul olmak gerekiyor.

Ama kesif ve şer bir şey, zihin aynamıza yansıdığı zaman, onun hükmü hakiki olmuyor. Sadece bir görüntü olarak orda beliriyor. Vasıflarını taşımadığı için, zarar veremiyor.

“İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; tahayyül-ü şetm, şetm değil. Hususan, ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır.”(1)

Mesela, aynada görünen bir yılan, sana zarar vermez. Zira aynada sadece görüntü olarak var. Hakiki olarak orada olmadığı için seni ısıramaz. Aynen bunun gibi, şer ve çirkin haller, zihin aynamızda belirdiği zaman, sadece görüntü olarak ordadırlar. Hakiki olarak orada olmadıkları için, o gibi haller sana zarar veremez. Ama nurani şeyler, zihin aynasında belirdiği zaman, hakikiye yakın oldukları için, hayır sınıfından sayılmışlardır.

“Başkası ondan ders alıp şerr işlese, o başka mes'eledir...” Kesif olan şerrin aynı ile başkasına aktarılmasının bir tek yolu vardır, o da ders ve örnek alma yoludur ki bu asırda özellikle gençlerin en büyük düşmanı bu yollardır.

Mesela, açıklık saçıklık bir şerdir, moda ve model vesilesi ile genç kızlarımıza musallat olup yayılmaktadır. Bu, şerrin modelleme ya da örnek alma yolu ile yayılmasına bir örnektir. Bugün dindar hanımlar bile bu yolun kurbanı olmaktadırlar. Tesettür modası altında dar elbiseler, kısa etekler hatta makyaj bile yapılmaktadır...

Bir de "şerrin ders alma yönü ile yayılması" vardır ki şerli ve şeytani fikirlerin matbuat ve eğitim araçları ile insanlar arasında yayılmıştır. Mesela, komünizm şerli ve kesif bir fikirdir, ama bir dönem matbuat ve eğitim araçları ile dünyanın yarısını etkisi altına almış, milyonlarca kişinin imansız kabre gitmesine vesile olmuştur.

(1) bk. Mektubat, On Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...