Block title
Block content

"Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder... Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir? Evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir işin yapılması lazım,ve başkası da bu yükün altına girmeyip bu vazifeyi yapmıyorsa o zaman kendiniz yapacaksınız. Eğer gidenlerin yerine geride kalanlar o hizmeti deruhte edip yerine getirmezlerse o zaman hazır olun, şerri kesir yani çok şer geliyor demektir. İşte aşağıdaki misalde de ifade buyurulduğu gibi, iş başa düştüğünde, başkasının gevşekliği ve tembelliği söz konusu ise, o zaman bu işe gönül adayanlar kolları sıvayıp bismillah deyip vazifeyi üzerlerine almalılar. Belki kendileri eskisine nazaran biraz sıkıntılara maruz kalacaklar, amma neticede hem ruhen hem fikren kendisi huzurlu olacak. Hem de ailesi ve içinde bulunduğu toplumun saadeti noktasından da rahat edilecektir.

İşte bir zaman şarkta meşhur olan Mâmehuran hırsızları, karşılarında kenetlenmiş ve en ufak bir açık vermeyen köylülerden dolayı kendileri yapmış oldukları hırsızlıktan vazgeçmiş ve bir daha bu işi yapmamak üzere pişmanlıklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla gerek içte gerek dışta huzurumuzu bozan Mâmehuran hırsızları veya onlardan daha dehşetli olan fitne ve fesad komiteleri olabilir.

Bizler el ele verip İslamiyet’in belirlediği ölçüler içerisinde bu memlekette kardeşliği tesis edebilirsek, o zaman hiç bir güç huzurumuzu bozamayacak ve bizler ilelebet yolumuza devam edip Cenab-ı Hakk’ın vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde dünyaya geliş gayemize uygun olarak yaşarız.Yoksa Allah muhafaza buyursun bizim gevşekliğimizden başkaları cesaret bulup emellerini bu memlekette icra ederlerse, o zaman ne bizde, ne de toplumda huzur kalmayacak ve adetullah kanunlarına riayet etmememizden dolayı sıkıntılar her tarafımızı saracaktır.

"Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz.Şimdi her biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir? Evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar.” (Münazarat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ilyascan
elhamdüliilah kalbimi ve aklımı ikna eden bir cevap Mucib-i Hakiki olan Allah sizden razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...