Block title
Block content

"Başlarında elhamdülillah, sebbehe ve yüsebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et ki, bu sırr-ı azimin şuaını göresin,.." ifadesinde geçen ve Kur’an'ın sırr-ı aziminin şuanı gösteren hakikatler nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sözü edilen sırr-ı azîm, “Kur’anın ism-i azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden” gelmesidir. Bu ince hakikati tam anlamasak bile,  güneşten bir “şua” kadar olsun görebilmemiz için, soruda sözü edilen surelerin başlarını dikkatle mütalaa etmemiz gerektiği vurgulanıyor.

Sözü edilen surelerin ilk ayetlerinden bir kısmının  mealleri şöyledir:

Elhamdülillah:

“Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha, 1/2-3)

“Hamd o Allah’adır ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Onundur. Ahirette de hamd Onundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır.” (Sebe, 34/1)

Sebbehe:

“Göklerdekiler ve yerdekiler Allah’ı tesbih ederler. O Azizdir, Hakîmdir.” (Cuma, 62/1)

“Yüce Rabbinin adını tesbih et.” (A’la, 87/1)

Yüsebbihu:

“Göktekiler ve yerdekiler, Melik, Kudüs, Aziz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.” (Cum’a, 62/1)

“Göktekiler ve yerdekiler Allah’ı tesbih ederler. Mülk Onundur. Hamd Onundur. Ve O her şeye Kadirdir.” (Teğabün, 64/ 1)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

farukeng
Fatır Sureini unutmuşsunuz. "Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir." (Fatır,35/1)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...