BAST-I ZAMAN

Bast-ı zaman, zamanın genişlemesi olayıdır. Kur’an-ı Kerim’de bin sene ve elli bin senenin bir günden ibaret olduğuna dikkat çekilmesi, farklı zaman boyutlarına işaret eder. (Hacc, 47; Secde 5 ve Mearic, 4)

Einstein’in İzafiyet teorisi bu manayı dile getirmiş ve bilim çevrelerinde geniş yankılar uyandırmıştır.

“Rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur’an okumuş olsa idin birkaç hatim okumuş olurdun. Bu hâlet, evliya için hâlet-i yakazada inkişaf eder. Mes’ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyed değildir. Ruhu cismâniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri, sür’at-ı ruh mîzanıyle cereyan eder.” (Mesnevî-i Nuriye)

Güneş ışığının, yaklaşık, yüz elli milyon kilometrelik bir mesafeyi sekiz dakikada geçerek dünyamıza ulaşması çok harika bir kudret mucizesidir. Cenâb-ı Hak ışıkta sergilediği bu mucizeyi, ruhu cesedine galip gelmiş bir sevgili kulunda da gösterebilir.

Yukarıdaki vecizede ruh süratinden söz ediliyor.

Ruhun sürati ne ışıkla kıyasa girer, ne de sesle. Ruhun bir hizmetçisi olan hayâl bir anda cennetlere varabiliyor. Ruhun anlama âleti olan akıl bir anda yıldızlara çıkıp onları inceleyebiliyor.

Bast-ı zamanın en mükemmel örneği Peygamber Efendimizin (asm) miracıdır. Hz. Peygamber (asm), mir’ac mu’cizesiyle, kısa bir zaman içerisinde sema tabakalarını aşar, beka âlemine yükselir. Kendisine cennet-cehennem gösterilir ve tekrar yerine döner.
Yükleniyor...