"Bazan ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fihristini..." diye devam eden cümlede, bir kelime olan ağaç nasıl bir kaside manasını taşır, misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Biri, Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi ise, kainat kitabıdır. Her iki kitabın da kelimeleri, harfleri, sayfaları vardır. Kur'an-ı Kerim'in harfleri, yani manayı bize ileten şifreler, malum olduğu üzere cansız bir kısım yazılardan ibarettir. Ancak içlerinde, gizli bir çok manalar vardır.

Aynen öyle de, kainat da bir kitaptır. Onun harfleri ise canlı ve hayatlı olan varlık kelimelerinden ibarettir. İlgili cümlede kainat kitabının harfleri, kelimeleri, cümleleri, sayfaları nazara veriliyor. Şöyle ki;

Kelimelerden her biri ağaçtır. Yani her bir ağaç bir kelimedir. Ancak öyle bir kelime ki, dikkatlice okuduğumuzda içinde bir kaside gizli olduğunu görüyoruz.

Kaside: Birisini medhetmek, övmek için kullanılan edebi yazılardır. İşte her bir ağaç kendini yapan ve yazan katibi olan Allah'ı medih ve sena ediyor. Kuru ve basit bir topraktan, şuursuz ve hayatsız bir sudan, canlı, anlamlı, meyveli, renk renk ve desen desen işlenmiş bir eser olan ağacın yaratılışını görüyoruz.

Kendinin ve meyvesinin ne olduğunu bilmeyen, ne anlam ifade ettiğinin farkında olmayan bir ağacı medih ve sena edemeyeceğimize göre elbette ki, onu yaratan ve yapan ustasını medhüsena edeceğiz. İşte bu noktada her bir ağaç veya çiçek birer kaside gibi yaratanını medhu sena ediyorlar.

Zaten her bir eser, ustanın ilimini, maharetini nazara vermiyor mu? Bir eser, kendini bir cihette ifade etse, ustasını yüzler cihetlerle ifade eder, nazara verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...