Block title
Block content

Bazan da Cemal Celalden tecelli eder. Evet Cemalin gözünde Celal ne kadar Cemildir, Celalin gözünde dahi Cemal o kadar Cemildir.. Cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu cümlenin geçtiği pasajın tümünü buraya alarak değelendirmeye çalışalım. Çünkü bu cümlenin izahı konu bütünlüğünde mevcuttur.

"İ'lem eyyühe'l-aziz! İsm-i Celal, alelekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsm-i Cemal ise, mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla, nevilerdeki cüd-u mutlak, celalin tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır.

Ve keza, celal, vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazan da cemal, celalden tecelli eder.
Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir; celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir."(1)

Soru konusu olan cümle, "İ'lem" de ifade edilen konunun bir özet ifadesidir. Bu sebepten "İ'lem'i" baştan itibaren izah etmek gerekmektedir. Şöyle ki:

Bir kedinin eline geçirdiği bir ekmek veya et parçası ile beslenmesini izlerken, Allah'ın isimlerinden, Cemal, Rahim gibi isimleri daha ziyde görürüz. Ancak yüz binlerce kedinin bir anda bir yerde elindeki ekmekle beslenmesini izlediğimizde ise, daha ziyade Celal,  Azamet ve Haşmeti ifade eden isimleri hatırlamış oluruz. Bunu bütün hayvan nevilerine tatbik edebiliriz. Bu aynı zamanda vahidiyet ve ehadiyetin de tecellisidir.  Zira Vahidiyet nev'lerde ve çoklukta tecelli eder. Ehadiyet ise, fertlerde tecelli eder.

Kısacası fertlerde, Cemal, nevilerde ise Celal ismi daha ziyade tecelli etmektedir. Celal'in olduğu yerde Cemal ve Cemalin olduğu yerde de Celal ismi tecelli eder, demektir. Aynı manzarada hem Cemal ve hem de Celal ismi tecelli etmektedir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...