"Bazan kat’î olacak işler için dua edilir: meselâ husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir." Hiç olmayacak şeyler neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Duanın içeriği ve inceliğinde ibadet manası vardır, yoksa bir şeyler almak ve vermek manası hükmetmiyor. İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir. İnsan duanın yapılmasını bu ihtiyaç işaretleri ile anlar ve duaya durur. Burada insan hevesinin tahakkümü ile "Ben istedim, -haşa-, sen de benim istediğimi aynı ile vereceksin." haleti, ibadetin özüne ve ruhuna aykırı bir halettir. İbadet ve duada esas olan; istenilen şeyin elde edilmesi değil, Allah’a acizlik ve fakirlik haleti ile müracaat edip, onu merci bilmek ve onun rızasını kazanmaktır. Öncelikle duanın bu sırının iyi anlaşılması gerekiyor.

İkinci husus ise duanın imkan dahilinde olmasıdır. Yani istenilen şeyin mümkün ve kabul edilebilir bir şey olması gerekir.

Mesela, birisi evli olmadığı halde "Bana çocuk ver." diye yalvarsa, bu dua kabul olmaz, zira âdetullah noktasından bu istek imkan dahilinde değildir. Bu duanın kabul edilebilmesi için o şahsın önce evlenmesi gerekir.

Yine birisi "Bana sonsuz ilim bahşet." diye yalvarsa, bu da imkan dahilinde olmaz; zira sonsuz ilim sıfatı Allah’a ait bir sıfattır, mahlukata verilmesi mümkün değildir.

Bunun gibi imkan dahilinde olmayan şeyleri duaya konu etmek hatalı ve yanlıştır ve asla kabul görmeyecek dualardır.

''Bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir...''(1)

ifadesi, bu gibi imkan dahilinde olmayan dualara işaret ediyor ki, örneklerini çoğaltmak mümkündür.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
Her ne kadarda duanın kabul olması için esbabın içtimaı gerekiyorsada Allah dilerse, Ki çogu zamanda diliyor sebebler olmamasına ragmen matlubumuz yerine geliyor. Bu Hakikatla ilgili misalleri hayatımızda hepimiz görüyoruzdur. Allah Diledigine Hususi Şekilde Rahmet Eder (Cevşen)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nuryuzlu
Burada verilen cevap ile Risale-i Nur'da 24çMektub 1.Zeyl'de geçen "Bazen kat'î olacak/hiç olmayacak işler için dua edilir." kısmında kastedilen manaların hiç alakası olmadığını düşünüyorum. Editörlerin bu yazı ile ilgili Risale yerinin mutabakatı ve muvafakatının tashih edilmesini rica ediyorum. Çünkü Risale ile bu yazının paralelliği yok dahi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz çok ilgili olduğunu düşünüyoruz. İlgisizliğini biraz daha açarsanız ona göre cevap yazarız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...