"Bazan kat’î olacak işler için dua edilir: meselâ husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir." Hiç olmayacak şeyler neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Duanın inceliğinde ibadet mânası vardır, yoksa bir şeyler almak ve vermek mânası hükmetmiyor. İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir. İnsan dua vaktinin geldiğini bu ihtiyaç işaretleri ile anlar, Rabbine niyazda bulunur ve arzusunun yerine gelmesini talep eder.

Bir hakkı varmış gibi tahakkümvari bir halet içine girmek, ibadetin ruhuna ve kulluğa münafidir. İbadet ve duada esas olan; istenilen şeyin elde edilmesi değil, acizliğini ve fakirliğini idrak ederek, mahviyet içinde Rabbine müracaat edip yalvarmak ve rızasını kazanmaktır. Evvela duanın bu sırrının iyi anlaşılması gerekiyor.

İkinci husus ise, duanın imkân dâhilinde olmasıdır. Yani istenilen şeyin mümkün ve kabul edilebilir şartlarda yapılmasıdır. Mesela, evlenmeyen birisinin; "Allah’ım bana çocuk ver" demesi, âdetullah noktasından imkân dâhilinde değildir. Bu duanın kabul edilebilmesi için o şahsın önce evlenmesi gerekir.

Aynı şekilde tarlasına tohum ekmeyen bir çiftçi mahsul almak için ne kadar dua ederse etsin, ders çalışmayan bir talebe imtihanda başarılı olmak için ne kadar niyazda bulunursa bulunsun bir netice alınamaz. Önce sebeplere riayet etmek, üzerine düşeni yapmak gerekir.

Yine birisi; "Allah’ım bana sonsuz ilim bahşet" diye yalvarsa, bu da imkân dâhilinde olmaz; zira sonsuz ilim sıfatı Allah’a ait bir sıfattır, mahlûkata verilmesi mümkün değildir.

"Bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir..." ifadesi, bu gibi imkan dâhilinde olmayan dualara işaret ediyor ki, misallerini çoğaltmak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
Her ne kadarda duanın kabul olması için esbabın içtimaı gerekiyorsada Allah dilerse, Ki çogu zamanda diliyor sebebler olmamasına ragmen matlubumuz yerine geliyor. Bu Hakikatla ilgili misalleri hayatımızda hepimiz görüyoruzdur. Allah Diledigine Hususi Şekilde Rahmet Eder (Cevşen)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nuryuzlu
Burada verilen cevap ile Risale-i Nur'da 24çMektub 1.Zeyl'de geçen "Bazen kat'î olacak/hiç olmayacak işler için dua edilir." kısmında kastedilen manaların hiç alakası olmadığını düşünüyorum. Editörlerin bu yazı ile ilgili Risale yerinin mutabakatı ve muvafakatının tashih edilmesini rica ediyorum. Çünkü Risale ile bu yazının paralelliği yok dahi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz çok ilgili olduğunu düşünüyoruz. İlgisizliğini biraz daha açarsanız ona göre cevap yazarız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...