Bazen aklıma, canlılar, sudan, havadan ve topraktan zamanla oluşmuş olabilir. Yani cansız maddeler toplanarak, ilkin küçük mahlukatı (bakteri vb.) oluşturur, onlar da zamanla diğer mahlukatı oluşturur, gibi şüpheler geliyor. Yardımcı olur musunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bu gibi saçma ve safsata düşünceler insanın kafasına bir kuruntu ve vesvese şeklinde gelir ve istem dışı geldikleri için de hüküm ifade etmezler. Yani bu gibi kuruntu ve vesveseler kalbe gelmiş bir şek ve şüphe değildirler. Kuvve-i müfekkirenin cevelanı da denebilir. Bu gibi kuruntu ve vesveselerin kökünü kurutmak için ilim ve tefekkür sahasında derinleşmek elzem ve gereklidir.

İkincisi, Risale-i Nurların bütün bahisleri bu tesadüf fikrini çürütüyorlar. Teferruat için Risale-i Nurlar tahkik ve müzakere edilebilirler. Özellikle Yirmi Üçüncü Lem'a olan Tabiat Risalesi bu gibi evham ve kuruntuları kökünden kazıyıp atıyor.

Üçüncüsü, bakteriyi farzımuhal olarak, basit bir madde olarak telakki edelim. Basit olan bu ilk canlı milyonlarca yılın tesadüfü sonucu oluşmuş olsa bile, şu anda içinde yaşadığımız dünya üzerindeki milyonlarca kompleks ve karmaşık bir yapıya sahip olan canlıların o harika ve mükemmel hayatlarını neye vereceğiz. Değil bir insanın o muazzam bedenini, onun küçük bir hücresinin oluşması için bile trilyonlarca tesadüf yılı gerekir. Bir insanın küçük bir hücresinin oluşması için trilyonlarca yıl beklemek gerekiyorsa, bir insanın oluşması için katrilyonlarca yıl geçmesi gerekmez mi? Bir çocuk yapmak için tesadüfe şimdiden sipariş verilse, ana baba öldükten bir katrilyon yıl sonra ancak tesadüf onu bulup getirecek. Bunlar hakikaten gülünç ve komik şeylerdir.

Kâinat ve içindeki her bir mahluk mükemmel bir sanat ve hikmet ile donatılmış bir eser olmasından dolayı, tesadüfü ebediyen imkânsız bir hale getiriyor.

Arkeologlar bile kazı yaparken iki taşı üst üste buldukları zaman heyecanla "Burada bir medeniyet yaşamış." diye nara atıyorlar ve tesadüf akıllarına bile gelmiyor. Hiçbirisi bu tarihi ev ve şu tarihi küp yılların aşınması ve tesadüfü ile oluşmuş diyemiyor, hemen onu akıl ve şuur sahibi bir medeniyete ve topluma dayandırıyor.

Acaba elma, armut, nar, karpuz, kavun, inek, koyun, keçi gibi harika sanatlar ve mükemmel eserler o ev ve küpten daha mı sanatsız ve önemsiz ki, tesadüfe havale ediliyor, anlamak zor diyerek o evham tozlarını çırpabiliriz. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür.

Bu gibi vesveselerin ne anlama geldiği konusunda Vesvese Risalesinin Beşinci Vechinde detaylı bilgi bulunmaktadır.

Vesvese ile ilgili konuyu okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...