"Bazen bir gün ibadet ve fâni bir saati, bâki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbî ve ruhî meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zevâl bulması..." Neden namaz kılanın sıkıntıları kısmen zeval olur da tümden zeval olmaz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazın birçok manevi ücretleri vardır. Üstad Hazretleri bu hususu veciz bir şekilde şöyle özetliyor:

"Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine kut ve gınâ ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan mahşerde sened ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır?.." (1)

Namazın ilk ücreti; bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbimize gıda ve huzur zenginliği olmasıdır. Lakin namazın bu meziyetleri, iman ve namazın keyfiyetine göre, her insanda farklı tezahür ediyor.

İman ve namazı; taklidi ve çekirdek seviyesinde olan birisinin, tam ve mükemmel huzuru alması mümkün değildir. İnsanın dünyevi hadiselerin baskı ve tesirinden kurtulması da yine iman ve namazın keyfiyetine göredir. Kısmen ifadesini bu şekilde anlayabiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...