Block title
Block content

Bazı alimlerin görüşlerine göre; "Esteizubillah" ifadesi ile Kur'an'a başlanmasının bid'at olduğu belirtiliyor. Halbuki On Üçüncü Lem'a'da bu ibare geçiyor; bu konuda ne dersiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Esteizubillah" kötü işlerimizden, nefislerimizin şerrinden Allah Teâlâ'ya sığınırız anlamındadır ve  bir duadır.

'' Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen  Allah’a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir...''(A'raf, 7/200)

"Allah’ın emirlerine ve rızasına aykırı tarafa çeken, içten içe dürten herhangi bir vesvese gelirse, müminin Allah’a sığınması, istiaze kalesine girmesi emrolunuyor. İnanç esasları, ibadetler, haramlar, insanlara karşı davranışlar, hülasa insanın hayatında karşılaşacağı her türlü durumda vesveseye mâruz kalınca Allah’a yönelmek, O’nun korumasına girmek gerekir. Âyetin muhatabı zahiren Hz. Peygamber görünmekle beraber, aslında bu hitabı işiten bütün insanlardır."(1)

Bu ayetin mutlak ifadesine nazaran her halde, her şekilde istiaze etmek caiz ve makbuldür. Ayrıca sahabe döneminde olmayan her şeye bidat nazarı ile bakılamaz. Yani Kur’an’ın mutlak bir şekilde emrettiği ibadet ve istiazeler de bir kayıt ve sınırlama olmaz. Bu yüzdendir ki her evliya ve alimin kendine mahsus bir dua ve virdi vardır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu özel vird ve duaları, ümmete sünnet gibi dayatmamaktır. Ya da sünnetin orijinalitesine bir ilave ya da eksiltme yapmamak gerekir, bunun dışında yapılan dua ve istiazeler caiz ve makbuldür.

(1) bk. Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, ilgili ayetin açıklaması.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Üçüncü İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3533 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...